In het kader van genderbevestigende zorg bestaat de mogelijkheid om enkele chirurgische ingrepen te laten uitvoeren. Naast de kosten voor de ingreep zelf, komen hier ook de kosten voor consultaties, medicatie en ziekenhuisopname(s) bij.

Het is belangrijk om te weten of de ingreep door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)Externe link vergoed wordt. Dit hangt af van de (pseudo)nomenclatuur van de geneeskundige voorzieningen. Dit is een gecodeerde lijst met de geneeskundige voorzieningen die de (verplichte) ziekteverzekering geheel of gedeeltelijk vergoedt. Meer info over de nomenclatuur lees je op de website van het RIZIVExterne link .

Tot slot hangt de uiteindelijke kostprijs ook af van je hospitalisatieverzekering, het gekozen ziekenhuis en de gekozen chirurg. We raden aan om sowieso een hospitalisatieverzekering af te sluiten wanneer je nadenkt over medische ingrepen, en dit best zo snel mogelijk. Weet ook dat een chirurg die opereert in een privékliniek doorgaans meer vraagt dan een chirurg verbonden aan een algemeen of universitair ziekenhuis.

Ingrepen geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziekteverzekering

Volgende ingrepen worden, wanneer ze in het kader van genderbevestigende zorg worden uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk vergoed door de verplichte ziekteverzekering bij je ziekenfonds:

Let wel: informeer je goed op voorhand bij je behandelende arts. Zij kunnen erelonen aanrekenen waardoor de effectieve kostprijs kan oplopen. 

Ingrepen niet vergoed door de ziekteverzekering

Volgende ingrepen hebben geen nomenclatuurnummer en worden bijgevolg niet vergoed door de ziekteverzekering (ziekenfonds/mutualiteit):

Richtprijzen voor ingrepen

Bij onderstaande ingrepen wordt een overzicht gegeven van de te verwachten eigen bijdrage. Dit zijn richtprijzen voor wat je zelf nog dient te betalen na tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering en eventueel aanvullende ziekteverzekering of/en hospitalisatieverzekering. De totaalprijs ligt vaak hoger, maar wordt soms via het RIZIV geregeld. Vraag op voorhand goed na bij je chirurg wat je kan verwachten. 

  • Stemchirurgie: minder dan 100 euro
  • Borstverwijdering: tussen de 1000 en 3000 euro 
  • Borstverkleining: tussen 1000 en 3000 euro (tot 4000 euro zonder goedkeuring mutualiteit)
  • Hysterectomie: enkel opnamekosten, dus minder dan 100 euro mits hospitalisatieverzekering
  • Metadoioplastie: 1130 euro
  • Falloplastie: 3500 euro
  • Borstvergroting: tussen de 1750 en 4000 euro (privéziekenhuis prijzen tot 8000 euro)
  • Orchidectomie: enkel opnamekosten, dus minder dan 100 euro mits hospitalisatieverzekering
  • Vaginoplastie: tussen de 1750 en 4000 euro (de epithese kost ongeveer 350 euro en de dilatatieset kost ongeveer 40 euro)
  • Gelaatschirurgie: afhankelijk van de ingrepen kan de kostprijs variëren tussen de 4000 en 7000 euro in een openbaar ziekenhuis en tussen de 10 000 en 40 000 euro in een privéziekenhuis

Let wel: chirurgische ingrepen die door het RIZIV als plastisch geïnterpreteerd worden, worden niet vergoed door de (verplichte) ziekteverzekering.

Houd ook rekening met het feit dat de chirurg 21% BTW mag aanrekenen. De prijs kan daardoor verschillen en tevens enorm stijgen wanneer je kiest voor een eenpersoonskamer. Tot slot adviseren we je om bij verschillende chirurgen een informatief consult aan te vragen. Op die manier kan je werkwijze, planning en kostprijzen met elkaar vergelijken. Neem bij voorkeur iemand mee die zaken kan noteren. Met twee hoor je namelijk altijd meer dan alleen. 

Laatst nagekeken op: .