In het kader van een transitie bestaat de mogelijkheid om enkele chirurgische ingrepen te laten uitvoeren. Hier komen naast de kosten voor de ingreep zelf, ook nog kosten voor consultatiesmedicatie en opnames bij kijken. Daarnaast is het belangrijk om te weten of de ingreep door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)Externe link erkend is. Afhankelijk daarvan is immers een (gedeeltelijke) terugbetaling door het ziekenfonds mogelijk voor de gemaakte kosten. De uiteindelijke kostprijs hangt ook af van de hospitalisatieverzekering en het gekozen ziekenhuis en de gekozen chirurg.

Door het RIZIV erkende ingrepen

Volgende ingrepen worden, wanneer ze in het kader van een transitie worden uitgevoerd, erkend door het RIZIV en (gedeeltelijk) terugbetaald door het ziekenfonds:

Let wel: informeer je goed op voorhand bij je behandelende arts. Zij kunnen erelonen aanrekenen waardoor de effectieve kostprijs kan oplopen. 

Door het RIZIV niet-erkende ingrepen

Volgende ingrepen worden niet erkend door het RIZIV. De kosten worden dan ook niet terugbetaald door het ziekenfonds:

Richtprijzen voor ingrepen

Bij onderstaande ingrepen wordt een overzicht gegeven van de te verwachten eigen bijdrage. Dit zijn richtprijzen voor wat je zelf nog dient te betalen na tussenkomst van ziekenfonds of verzekeraar. De totaalprijs ligt vaak hoger, maar wordt soms via het RIZIV geregeld. Houd bij deze richtprijzen rekening met extra kosten voor consulten, medicatie en opnames. Vraag daarom op voorhand goed na bij je chirurg wat je kan verwachten. 

  • Stemchirurgie: minder dan 100 euro
  • Borstverwijdering: 1000-1800 euro
  • Hysterectomie: enkel opnamekosten, dus minder dan 100 euro mits hospitalisatieverzekering
  • Metadoioplastie: 1130 euro
  • Falloplastie: 3500 euro
  • Borstvergroting: 1750 euro
  • Orchidectomie: enkel opnamekosten, dus minder dan 100 euro mits hospitalisatieverzekering
  • Orchidectomie + borstvergroting: 1750 euro
  • Vaginoplastie: 1750 - 3500 euro (de epithese kost ongeveer 300 euro en de dilatatieset kost ongeveer 40 euro)
  • FFS: afhankelijk van de ingrepen kan de kostprijs variëren tussen de 4000 en 7000 euro in een openbaar ziekenhuis en tussen de 10 000 en 40 000 euro in een privéziekenhuis

Let op: alle chirurgische ingrepen die door het RIZIV als plastische ingrepen geïnterpreteerd worden, worden door het RIZIV niet erkend of terugbetaald. Houd hierbij ook rekening met het feit dat de chirurg 21% BTW mag aanrekenen. De prijs kan ook enorm stijgen wanneer je kiest voor een één-persoonskamer. 

Laatst nagekeken op: .