We willen deze website toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen en passen daarom toegankelijkheidsnormen toe.

Niveau van conformiteit aan de toegankelijkheidsnormen

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat normen op het vlak van toegankelijkheidsvereisten. Er zijn drie niveaus waarop men deze regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

Onze website is gedeeltelijk conform aan WCAG 2.1 niveau AA, op een paar uitzonderingen na.

Beperkingen en alternatieven

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Indien je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je. 

De volgende elementen zijn nog niet volledig toegankelijk:

  • Niet alle video's zijn ondertiteld.
  • We linken soms naar documenten van externe partijen. Het kan zijn dat die ook niet volledig toegankelijk zijn.

Contacteer ons als je nog elementen zou vinden die niet toegankelijk zijn.

Feedback

Alle feedback om onze website meer toegankelijk te maken is welkom. Zoals u zult zien, kan u op elke pagina feedback insturen. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen via onze contactpagina.

Toegankelijkheidsaudit

De toegankelijkheid van onze website wordt gecontroleerd via een externe audit door AnysurferExterne link . Lees de Anysurfer statuspaginaExterne link .

Formele onderschrijving van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door Transgender Infopunt op 20 december 2022.

Laatst nagekeken op: .