De kostprijs per consult is afhankelijk van de discipline waaronder de zorgverlener functioneert, van hoe je bent verzekerd bent en in sommige gevallen of de zorgverlener geconventioneerd is of niet.

Een geconventioneerde zorgverlener hanteert de officiële tarieven vastgelegd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)Externe link . Zorgverleners die niet geconventioneerd zijn kunnen supplementen aanrekenen. Je kan op de website van het RIZIVExterne link  opzoeken welke zorgverleners geconventioneerd zijn.

Op deze pagina kan je lezen welke kostprijs je per consult kan verwachten. Het aantal nodige consulten verschilt van persoon tot persoon. Houd daarnaast ook rekening met mogelijke extra kosten voor medicatie, onderzoeken, ….

Psycholoog

De kostprijs voor een gesprek bij een psycholoog bedraagt 47 tot 57 euro in een universitair ziekenhuis en 50 tot 75 euro bij een zelfstandig psycholoog, afhankelijk van de opleiding van de hulpverlener.

Uitgebreide tussenkomst via netwerk geestelijke gezondheidszorg

Sinds 2022 is de terugbetaling van psychologische zorg door de verplichte ziekteverzekering uitgebreid. Voor psychologische zorg in de eerste lijn hebben kinderen en adolescenten tot 23 jaar recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden, en volwassenen (vanaf 15 jaar) 8 individuele sessies of 5 groepssessies.

Voor gespecialiseerde psychologische zorg hebben kinderen en adolescenten tot 23 jaar recht op maximaal 20 individuele sessies of 15 groepssessies per periode van 12 maanden, en volwassenen (vanaf 15 jaar) maximaal 20 individuele sessies en 12 groepssessies. De eerste sessie is volledig gratis, daarna betaal je 11 euro per individuele sessie en 2,5 euro per groepssessie. Personen met een verhoogde tegemoetkoming betalen 4 euro per sessie. Dit bedrag betaal je rechtstreeks bij consultatie.

Let op: de terugbetaling geldt enkel voor psychologische zorg georganiseerd door een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg. Lees er meer over op de website van het RIZIVExterne link .

Tussenkomst via ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor sessies psychotherapie die niet worden terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering. Neem hiervoor zeker contact op met je ziekenfonds en/of bespreek het met je hulpverlener. 

 Ben je aangesloten bij de Hulpkas dan is er met zekerheid geen terugbetaling, omdat gesprekken met een psycholoog of sociaal werker niet opgenomen zijn. Op de website van het Vlaams patiëntenplatformExterne link  kan voor elk ziekenfonds meer info worden geraadpleegd over de terugbetaling van ambulante consultaties bij een psycholoog of psychotherapeut. Je kan in de rechter zijbalk of onderaan (mobiel) een overzicht per ziekenfonds downloaden.

Tussenkomst via de conventie transgenderzorg

De Conventie Transgenderzorg kan van toepassing zijn op psychotherapie, psychologische begeleiding en gesprekken met een sociaal werker. Let op: op dit moment geldt de conventie in Vlaanderen enkel bij het Centrum voor Seksuologie en GenderExterne link va het UZ Gent.

Kinderen jonger dan 16 jaar krijgen dan 30 gesprekken bij een psycholoog of sociaal werker terugbetaald. Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen, krijgen eveneens 25 gesprekken bij een psycholoog of sociaal werker terugbetaald. Jongeren die als -15 jarige reeds 30 gesprekken kregen, kunnen nog 10 extra gesprekken krijgen vanaf ze 16 jaar worden.

Het persoonlijk aandeel bedraagt 2,15 euro per consult. Wanneer je niet intekent op de Conventie Transgenderzorg, of wanneer het aantal sessies die onder de conventie vallen op zijn, geldt de gewone terugbetalingsprocedure.

Sommige ziekenhuizen hanteren een sociaal tarief. Dit wordt enkel toegekend na een maatschappelijk onderzoek door de sociale dienst en dient zesmaandelijks hernieuwd te worden. Het sociaal tarief bedraagt ongeveer 15 tot 20 euro per consultatie.

Sociaal werker

De kostprijs voor een gesprek met een sociaal werker binnen een ziekenhuis wordt doorgaans verrekend in de algemene dienstverlening van het ziekenhuis of de instantie. Vraag hier naar.

Binnen de Conventie Transgenderzorg wordt een gesprek met de sociaal werker als één sessie gerekend. De persoonlijke bijdrage bedraagt dan 2,15 euro.

Logopedist

De kostprijs van een consult bij een geconventioneerd logopedist bedraagt 28 tot 50 euro per sessie van 30 tot 60 minuten.

De terugbetaling van logopedie valt onder de categorie ‘stemstoornissen (dysfonie)’. Transgender personen voldoen meestal aan de criteria voor stemstoornissen omwille van een afwijkende toonhoogte (een toonhoogte die buiten de mannelijke of vrouwelijke zone ligt) en een afwijkende score op de Voice Handicap Index, die de psychosociale impact van de stem meet.

Een neus-, keel-, oorarts (NKO-arts) kan een voorschrift met vermelding van genderincongruentie en dysfonie afvaardigen, op basis waarvan 80 sessies, gespreid over twee jaar, voor 75% worden terugbetaald. Dit houdt in dat de verzekering 22 tot 38 euro per consult op zich neemt. Het remgeld bedraagt dan nog 5 tot 11 euro per sessie van 30 tot 60 minuten. Indien het aantal sessies op voorschrift overschreden wordt, wordt aangeraden de aanvullende ziekteverzekering te raadplegen.

Voor non-binaire personen of transgender personen die reeds spreken op de gewenste toonhoogte kan terugbetaling op basis van deze criteria helaas moeilijker zijn, aangezien de toonhoogtezondes binair zijn ingedeeld en er een afwijking nodig is om te voldoen aan de criteria voor stemstoornissen.

Psychiater

De kostprijs van een gesprek bij de psychiater bedraagt 40 tot 100 euro.
De terugbetaling van psychiatrische ondersteuning valt onder de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat elk ziekenfonds dezelfde verhoudingen hanteert. Het aandeel remgeld bedraagt 10 tot 20 euro per consult. Dit aandeel remgeld is het bedrag dat je uiteindelijk zelf per consult dient te betalen. De overige medische kost (het aandeel verzekeringstegemoetkoming) wordt door het ziekenfonds terugbetaald.

Endocrinoloog

De kostprijs van een consultatie bij de endocrinoloog bedraagt rond de 60 euro.
De terugbetaling van gesprekken bij de endocrinoloog valt onder de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat elk ziekenfonds dezelfde verhoudingen hanteert. Het aandeel remgeld bedraagt steeds 12 euro. Dit aandeel remgeld is het bedrag dat je uiteindelijk zelf per consult dient te betalen. De overige medische kost (het aandeel verzekeringstegemoetkoming) wordt door het ziekenfonds terugbetaald.

Specialist

De kostprijs van een consultatie bij een geconventioneerd specialist, zoals een gynaecoloog of plastisch chirurg, bedraagt 20 tot 30 euro. De terugbetaling van gesprekken bij een specialist valt onder de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat elk ziekenfonds dezelfde verhoudingen hanteert. Het aandeel remgeld bedraagt steeds 12 euro. Dit aandeel remgeld is het bedrag dat je uiteindelijk zelf per consult dient te betalen. De overige medische kost (het aandeel verzekeringstegemoetkoming) wordt door het ziekenfonds terugbetaald.

Let wel op: specialisten zijn gerechtigd om supplementen aan te rekenen die niet terugbetaald worden. Wanneer een specialist geconventioneerd is ben je zeker dat je de officiële tarieven vastgelegd door het RIZIV betaalt, zonder supplementen. Je kan dit opzoeken op de website van het RIZIVExterne link .

Laatst nagekeken op: .