Puberteitsremmers

Voor jongeren die puberteitsremmers (Decapeptyl en Zoladex) voorgeschreven kregen, worden de kosten standaard terugbetaald binnen de conventie transgenderzorg

Testosteron

Voor personen die een testosteron behandeling volgen, geldt slechts in één geval een verminderde apotheekprijs voor hormonen: het inspuitbaar product Sustanon.

Vroeger moest de endocrinoloog aantonen dat je ofwel een gonadectomie (verwijdering van de eierstokken) had ondergaan, ofwel dat je een te laag gehalte aan testosteron had (minder dan 300mg/dl). Bij deze laatste optie had je twee labo-uitslagen nodig met een interval van tenminste 15 dagen ertussen. Dit betekende dat de hormoonbehandeling tijdelijk werd stopgezet om een voldoende laag gehalte aan testosteron te kunnen aantonen. Verder moest je ook een officiële aanpassing van geslachtsregistratie naar man doorgevoerd hebben.

Sinds 2020 vervielen deze voorwaarden en kan je simpelweg terugbetaling bekomen indien je opgevolgd wordt door een endocrinoloog. De apotheekprijs per ampul (Sustanon) is dan nog slechts 2,02 euro. In alle andere gevallen krijgt de persoon een ander product voorgeschreven, en geldt de gewone apotheekprijs zonder vermindering of terugbetaling. Zie overzicht van de producten, doseringen en kostprijzenPDF .

Oestrogenen / anti-androgenen

Voor personen die een oetsrogenen of anti-androgenen behandeling volgen, dient een onderscheid gemaakt te worden. Bij anti-androgenen is er slechts één product waarbij een verminderde kostprijs kan gelden. De apotheekprijs voor Androcur zonder terugbetaling bedraagt 23,87 euro. Wanneer de persoon dit voorgeschreven gekregen heeft en een attest kan voorleggen van een endocrinoloog bedraagt de apotheekprijs 6,53 euro. 

Bij oestrogenen varieert de (verminderde) kostprijs naargelang het product. Zie overzicht van de producten, doseringen en kostprijzenPDF .

Belgisch Centrum voor Farmaceutische Informatie (BCFI)

De overzichten zijn gebaseerd op informatie van het Belgisch Centrum voor Farmaceutische InformatieExterne link  (BCFI). Op de website van het BCFI kan je de meest actuele prijs en bedrag van terugbetaling van medicatie opzoeken. Je kan zoeken op stofnaam of productnaam en telkens wordt de ruwe apotheekprijs en bijzonderheden met betrekking tot terugbetaling vermeld. Indien het product in stockbreuk is, kan je deze info ook daar terugvinden.

Eicelpreservatie

Personen met een vrouwelijk geboortegeslacht die in het kader van een fertiliteitsbehandeling een eicelpreservatie laten uitvoeren, houden best rekening met het feit dat hier medicatie voor eicelstimulatie aan te pas komt. De medicatie (en dus ook de kostprijs) is per persoon verschillend, maar het is verstandig een 950 tot 1100 euro in rekening te brengen.

Bij dit bedrag komen nog kosten voor echografieën (2,48 euro remgeld per echografie), consulten, de eicel pick-up (90 euro remgeld, met eventueel een toeslag in het weekend), en het invriezen en bewaren van eicellen (150 euro en 50 euro per extra invriezingsjaar; niet terugbetaald).

Laatst nagekeken op: .