Verblijfskosten

Onder de verblijfskosten worden de opnameduur en het kamertype gezien. Meer specifiek worden basistarieven gehanteerd voor de eerste opnamedag, de tweede- tot en met negentigste opnamedag, en vanaf de 91ste opnamedag. Wanneer voor een eenpersoonskamer wordt gekozen kan enerzijds een kamersupplement en anderzijds een honorariumsupplement worden aangerekend. Let op! Een eenpersoonskamer kan hierdoor erg duur uitvallen. 

Verzekering

Iedere persoon dient de verplichte ziekteverzekering af te sluiten bij een ziekenfonds/mutualiteit naar keuze. Daarnaast kan je vrijblijvend kiezen voor een hospitalisatieverzekering bij je ziekenfonds/mutualiteit of bij een privéverzekeraar. Een hospitalisatieverzekering garandeert gedeeltelijke terugbetaling van de opnamekosten, afhankelijk van of de ingreep geheel of gedeeltelijk vergoed wordt door de verplichte ziekteverzekering.

Erelonen

De aangerekende erelonen ((para)medische honoraria) zijn vergoedingen die betaald dienen te worden voor de prestaties van de zorgverleners. Dergelijke honoraria zijn vastgelegd door het RIZIV wanneer de zorgverstrekker geconventioneerd is. De bedragen die door de persoon dienen te worden betaald, dan wel door het ziekenfonds (gedeeltelijk) worden terugbetaald, variëren naargelang de aard van het honorarium.

Weet dat alle artsen binnen een universitair ziekenhuis geconventioneerd zijn, waardoor zij zich aan vaste ereloontarieven houden. Meer informatie over honoraria vind je op de website van het RIZIVExterne link .

Supplementen 

Los van de kwaliteit van de zorg, kunnen er supplementen bovenop het ereloon worden aangerekend wanneer de zorgverlener niet of gedeeltelijk geconventioneerd is. In dit geval heeft de zorgverlener niet of slechts gedeeltelijk ingestemd met het tarievenakkoord dat de ziekenfondsen tweejaarlijks voorstellen. Via de RIZIV-applicatieExterne link  kan de conventiestatus van elke erkende zorgverstrekker worden nagegaan. De extra bedragen (supplementen) worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering, en variëren naargelang de zorgverlener.

Laatst nagekeken op: .