Mutualiteit  

De mutualiteit wordt via de kruispuntbank vanzelf op de hoogte gebracht / heeft inzage in je gewijzigde staat. Nieuwe kleefbriefjes kan je aanvragen bij de mutualiteit zodra je een nieuw rijksregisternummer hebt. Heb je enkel een voornaamswijziging doorlopen, dan kan je ook nieuwe kleefbriefjes aanvragen. 

Verzekeringen 

Bestaande verzekeringen zoals een autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering, hospitalisatieverzekering, levensverzekering, reisverzekering enzovoort, blijven geldig ook na een officiële wijziging van voornaam en/of geslacht. We raden wel aan om je verzekeraar op de hoogte te brengen, zodat ze in je in de toekomst op de correcte manier kunnen aanschrijven. Sluit je een nieuwe polis af, dan mag de verzekeraar het risico en premie volgens je nieuwe officieel geslacht gebruiken. Dat kan in het geval van een levensverzekering tot een andere premie leiden. 

Laatst nagekeken op: .