Vandaag is het IDAHOT: onze verwezenlijkingen en geplande acties in de kijker

IDAHOT: Inzetten op duurzame en impactvolle acties

Vandaag is het internationale dag tegen LGBTI+ fobie, oftewel IDAHOT! We hangen gewoontegetrouw op verschillende plekken de regenboogvlag uit om aan te tonen dat we ons verzetten tegen elke vorm van discriminatie tegen LGBTI+ personen. Melanie zorgt er vanuit haar liaisonfunctie ook voor dat alle CAW de vlag laten wapperen. Een goede praktijk, maar daar stopt onze inzet natuurlijk niet. We roepen iedereen op om net zoals ons na te denken over meer duurzame en impactvolle acties tegen LGBTI+ fobie.

We grijpen deze dag aan om onze verwezenlijkingen van het afgelopen jaar in de kijker te zetten, alsook onze geplande acties voor dit en komende jaren. En dat zijn er heel wat... Lees je even mee?

  Melanie hangt regenboogvlag uit aan CAW gebouw

  Geplande acties en verwezenlijkingen 2022-2023

  Permanentie

  Vorig jaar konden we opnieuw info geven en een luisterend oor aanbieden. In 2022 hadden we maar liefst 1492 interacties met verschillende actoren (trans personen, familieleden, onderwijspersoneel, hulp- en zorgverleners, studenten, media, organisaties,...) via verschillende kanalen.

  We lichten graag het volgende uit:

  • 189 live gesprekken bij ons op het TIP;
  • Blijvende stijging van vragen uit onderwijssector (4.5%) en zorgverlening (10.7%) in 2022;
  • Meer dan de helft (56%) van de oproepen komt van trans personen zelf;
  • Bijna de helft van onze oproepers was niet ouder dan 30 jaar;
  • Sterke verjonging merkbaar (wanneer een ouder, leerkracht, opvoeder,... ons contacteert over een gendervariant kind, dan is 73% van die kinderen jonger dan 18j);
  • Grote stijging van aantal non-binaire personen die ons contacteren (van 5.7% in 2021 naar 23.8% in 2022);
  • Groeiende interesse in hulpstukken passen en bekijken (o.a. dankzij ons uitgebreider aanbod). 

   

  Opvolgen van discriminatiemeldingen

  We hopen een lage drempel te zijn om klachten te melden en we vinden het een positieve evolutie dat mensen sneller melding maken. We behandelden in 2022 als lokaal meldpunt voor transfobie helaas opnieuw 47 discriminatiemeldingen. Uiteraard komen niet alle klachten bij ons. Ook bij andere organisaties kloppen trans personen aan of ze doen geen aangifte.

  Studie Genoeg - Enough - Assez

  We wilden ook de ervaringen met geweld beter in kaart brengen om te zien hoe we de komende jaren kunnen inzetten op de bestrijding ervan. Eind 2020 gaf Vlaams minister voor Gelijke Kansen, Bart Somers, opdracht om onderzoek te voeren naar LGBTI+ geweld in Vlaanderen. 

  Onze studie toont aan dat de cijfers van geweldervaringen bij LGBTI+ personen in Vlaanderen alarmerend zijn. Zo geeft:

  • 93.1% aan minstens één vorm van verbaal of psychisch geweld meegemaakt te hebben;
  • 36.5% aan minstens één vorm van fysiek geweld meegemaakt te hebben;
  • 64.5% aan minstens één vorm van seksueel geweld meegemaakt te hebben;
  • 27.2% aan minstens één vorm van materieel geweld meegemaakt te hebben. 

  Ook heeft 69.1% (N=647) ooit ernstig gedacht om een einde aan hun leven te maken en 26.2% (N=245) ooit een zelfmoordpoging ondernomen, waarvan 12,2% (N=114) meerdere pogingen.

  Lees hierExterne link meer over de studie (resultaten). Dit bewijst dat een dag als IDAHOT nog steeds broodnodig is! 

   

  Genderpasjes

  Net zoals vorig jaar schreven we een recordaantal genderpasjes uit: 127! Desondanks de sinds 2018 vereenvoudigde procedure om de naam en/of geslachtsregistratie aan te passen, is deze voor velen nog niet toegankelijk genoeg. Zij doen beroep op het genderpasjeExterne link ter ondersteuning en bevestiging van hun genderidentiteit of/en uit ontevredenheid over de huidige procedure. De huidige wet is bv. niet toegankelijk voor non-binaire en genderfluïde personen. Zij behoren bijgevolg tot de personen die beroep doen op een genderpasje.

  Seminarie trans wet

  Om de dialoog rond de binaire geslachtsregistratie opnieuw aan te wakkeren, organiseerden we in 2022 een seminarie over de huidige transwet en de mogelijke veranderingen. We mochten meer dan 60 non-binaire alsook binaire trans personen ontvangen. Zij kregen de kans om hun ideeën, ervaringen en meningen te ventileren. Wat vinden zij van de huidige wetgeving? Hoe kan de toekomstige transwet hun leven veranderen? In welke geslachtsregistratie optie(s) kunnen zij zich het best vinden? etc. Een boeiende dag waarvan je de presentaties hierExterne link kan herbekijken. 

  We kijken uit naar nieuwe evoluties in de wetgeving rond aanpassing geslachtsregistratie. We zijn alvast verheugd dat het onherroepelijk karakter weldra op de schop gaatExterne link . Wat er met het binaire karakter zal gebeuren is nog een groot vraagteken. Wij kijken uit naar oplossingen en zijn meer dan bereid om input te leveren (en hebben dat in het verleden al gedaan via o.a. onze adviesnotaExterne link ). 

   

  Nieuwe drukbezochte website 

  In 2022 ging onze website in transitie! Dankzij de professionele ondersteuning van websiteontwikkelaar RekallExterne link , het harde werk van het voltallige TIP team en waardevolle feedback van testgebruikers kregen de meer dan 300 pagina's op onze website heel wat vormelijke en inhoudelijke updates. Lees hierExterne link meer over het websiteproject.

  Naast het toegankelijker maken van de website werd er sterk ingezet op het toevoegen van nieuwe inhoud. Eén van de meest gezochte zoektermen in 2021 en 2022 was ‘non-binair’ en we krijgen steeds meer vragen over correct en inclusief taalgebruik. Hieruit groeiden onze pagina's rond non-binariteitExterne link en genderinclusieve taal en beleid.

  En opnieuw surften heel wat mensen naar onze website om informatie in te winnen over het transthema. In 2022 bezochten 210.176 unieke bezoekers onze website. Samen met de permanentie is onze website dé tool om mensen te sensibiliseren en informeren. 

   

  Vorming en educatie

  We deden in 2022 ook weer veel aan vorming via diverse formats: webinars, lezingen, externe opdrachten, workshops, panelgesprekken, media interventies,... Dat moeten we helaas in 2023 beperken gezien de beperkte middelen, tijd en menskracht. Onze focus ligt op de permanentie en website in 2023. Erg jammer, want de vraag naar vorming neemt alleen maar toe! 

  Educatie binnen transgenderzorg

  Zeker de vragen van zorg-, hulp- en dienstverleners nemen enorm toe. Nu steeds meer en meer individuele zorgverleners en opstartende genderteams het transgenderthema opnemen, is goede afstemming en educatie broodnodig. De verbreding van de zorg is een zeer goede zaak, maar stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen: hoe wordt de zorg zo efficiënt en warm mogelijk georganiseerd? Wat is goede zorg? Hoe én door wie kunnen al deze zorgverleners opgeleid worden in het transgenderthema en bij uitbreiding in genderinclusieve taal en beleid? Kunnen naast UZ Gent ook andere ziekenhuizen in de conventie stappen en transgenderzorg betaalbaar en toegankelijker maken? Kunnen zorgverleners opgeleid worden vooraleer ze op onze zorgkaart mogen komen? etc. 

  Zorgverleners kunnen terecht op onze specifieke zorgverlener-pagina'sExterne link , en we organiseerden in 2022 ook opnieuw een studiedag i.s.m. CAW en Stad Antwerpen voor meer dan 120 deelnemers, maar dit biedt hen uiteraard nog steeds onvoldoende handvaten om zelfstandig aan de slag te kunnen als gespecialiseerd zorg- of hulpverlener. We roepen op tot de organisatie van een meerdaagse opleiding voor zorgverleners (in eerste instantie psychisch zorgverleners) die binnen dit veld aan de slag willen (blijven). 

  Themadossier kinderen en jongeren

  Dit najaar werken we een themadossier kinderen & jongeren uit. Er is heel wat te doen rond de zorg voor kinderen en jongeren. Voor de één komt de zorg niet snel en toegankelijk genoeg, voor de ander gaat het dan weer allemaal te snel. We merken in onze registratiecijfers een enorme verjonging, dus vinden we het belangrijk om aan hen al onze aandacht te schenken. 

  Hoe zit de transgenderzorg ineen voor hen? Wat zijn hun noden en rechten? Welke relevante onderzoeken kunnen we vertalen naar de website? Hoe kunnen we ons toegankelijker opstellen voor jongeren en hun gezin? enz. We zullen hiervoor samenwerkingen aangaan met relevante actoren actief binnen het jeugdwerk. lees hierExterne link alvast onze opinietekst 'transgender en genderzoekende jongeren en hun ouders verdienen de beste zorg'. 

  Samenwerking met CAW verder uitbouwen

  Ondertussen werkt het TIP al meer dan 4 jaar nauw samen met CAWExterne link . Melanie, de liaisonfiguur tussen het TIP en referentie CAW Oost-Vlaanderen zorgt ervoor dat het transgenderthema ingang vindt binnen alle CAW werkingen over gans Vlaanderen. 

  We onderzoeken in 2023 ook de piste om een gelijkaardige structurele samenwerking op te zetten met CGGExterne link . Waar CAW vooral inzet op brede welzijnsvragen, zet CGG in op ondersteuning bij psychische problemen.  

   

  Projecten

  Tot slot engageerden de TIP medewerkers zich ook voor heel wat projecten en onderzoeken zoals o.a.:

   

  Wij blijven ons de komende jaren keihard inzetten voor meer rechten en positieve representatie, én strijden tegen transfobie. Strijden jullie met ons mee? Fijne IDAHOT gewenst (laat die vlaggen maar wapperen)!