Nieuw project september 2022: Beyond Binary Bars

Het Transgender Infopunt zal in september 2022 starten met het project ‘Beyond Binary Bars’, een project dat kadert binnen de projectoproep ‘Zolang het nodig is! Projectoproep voor Gendergelijkheid’Externe link , gelanceerd door de federale regering en Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz.

Beyond Binary Bars

Het project ‘Beyond Binary Bars’ richt zich op het voorzien van correcte informatie, psychosociale ondersteuning en toegang tot (informatie over) transgenderzorg voor personen die in een Belgische gevangenis verblijven en werken.

TIP-collega Davo Maras won in mei 2022 de Inclu-scriptieprijsExterne link voor zijn onderzoek naar de ervaringen van transgender personen in Vlaamse gevangenissenExterne link . In dit onderzoek kwam naar voren dat transgender personen tijdens hun detentieproces geconfronteerd worden met een verhoogde kwetsbaarheid. De ervaringen tonen dagelijkse confrontaties met micro-agressies aan, zoals transfobie en een gebrek aan sociale erkenning, bevestiging en aanvaarding van hun genderidentiteit en –expressie, zowel in interactie met personeel als met andere gedetineerden. Ook de ontoegankelijkheid van (informatie over) administratieve procedures voor een wijziging van voornaam en/of geslachtsregistratie, genderdiscriminatie en transgenderzorg, heeft een nefaste invloed op hun mentaal en fysiek welbevinden.

Als neutraal informatie, onthaal- en expertisecentrum wil het Transgender Infopunt met dit project het penitentiaire landschap opleiden in het transgenderthema en zowel personeel als gedetineerden voorzien van correcte informatie. Dit zullen we doen door een informatiegids te ontwikkelen voor het penitentiair personeel alsook een meertalige toolkit voor gedetineerde transgender personen.

Dit project wordt gesteund door het federale gendergelijkheidsbeleid.