Het Transgender Infopunt lanceert vernieuwde toegankelijke website

Onze website www.transgenderinfo.beExterne link ging in transitie! Dankzij de professionele ondersteuning van websiteontwikkelaar RekallExterne link , het harde werk van het voltallige TIP team en waardevolle feedback van testgebruikers kreeg onze website heel wat vormelijke en inhoudelijke updates.

Op meer dan 300 webpagina’s verzamelt het Transgender Infopunt (TIP) actuele en wetenschappelijke kennis over het transgenderthema en genderdiversiteit. Met de vernieuwde website wordt de toegankelijkheid voor de meer dan 230.000 unieke bezoekers per jaar verhoogt.

Met steun van Gelijke Kansen Vlaanderen kreeg onze website het voorbije jaar een volledige make-over. De prioriteit was om voor een zo breed mogelijk publiek de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de site te verhogen, alsook om enkele nieuwe thema’s in de kijker te zetten.

“Onze website werd 10 jaar geleden ontwikkeld als een gelijkenkansenproject en doorheen de jaren met een ton aan nieuwe informatie systematisch aangevuld. Zowel trans personen, hun omgeving en iedereen op zoek naar informatie, kunnen er terecht. Door het toegenomen mobiele internetgebruik en nieuwe technische mogelijkheden, was het tijd om een nieuwe versie te ontwikkelen”, aldus oprichter Joz Motmans.

Naast de algemene website had het TIP ook 2 sub-websites: www.gendervonk.beExterne link en www.transgenderzorg.beExterne link . Gendervonk blijft behouden als aparte website en biedt bezoekers informatie en tools rond mentale veerkracht. Transgenderzorg die zich voornamelijk richtte tot zorg-, hulp- en dienstverleners, werd reeds in 2021 vernieuwd én ook vertaald naar het Engels. Deze website verdwijnt, maar alle Nederlandstalige informatie is volledig geïntegreerd in www.transgenderinfo.beExterne link .

Wetenschappelijk onderbouwde inhoud

Naast technische vernieuwingen werd er sterk ingezet op het toevoegen van nieuwe inhoud. Eén van de meest gezochte zoektermen in 2021 en 2022 was ‘non-binair’. Op de nieuwe site zal hier dus meer h informatie over te lezen zijn. Ook rond genderinclusie in taal, beleid en zorg kregen we steeds meer vragen. Onder het thema ‘taal en beleid’ zullen voortaan de recentste genderinclusieve taal- en beleidsadviezen terug te vinden zijn. 

“Onze website blijft natuurlijk een ongoing process. Het behoort tot onze kerntaak om de site voortdurend aan te vullen met informatie die enerzijds correct, actueel en wetenschappelijk onderbouwd is, anderzijds ook voortkomt uit praktijkervaringen van onze doelgroepen. Voor de toekomst hopen we de site verder te kunnen verrijken met verschillende onderwerpen zoals het samen voorkomen van genderdiversiteit en neurodiversiteit, asiel en migratie, culturele en religieuze diversiteit, zorg voor kinderen en jongeren, enzoverder.”, zegt Davo Maras, wetenschappelijk medewerker.

Hogere toegankelijkheid

Er is gestreefd naar een zo bereikbaar, laagdrempelig en toegankelijk mogelijke website voor iedereen. Naast een eigentijds design en aanbrengen van structuur via een doelgroep- en themanavigatie, werd de website beter afgestemd op de noden en eigenheid van verschillende doelgroepen. Er wordt gebruik gemaakt van aangepaste kleuren en een duidelijk leesbaar lettertype. Er is een voorleesoptie voorzien en de meeste video’s en illustraties worden ondersteund door ondertiteling, alternatieve tekst en/of gebarentaal. Dat is in het bijzonder belangrijk voor personen die slechtziend, slechthorend en/of kleurenblind zijn.

Waar nodig werden lange, moeilijke teksten en vaktermen vervangen door verstaanbare en meer gestructureerde taal door middel van aanklikbare tussentitels en een inhoudsnavigatie. Er werd door koepelvereniging çavaria een verklarende woordenlijst opgemaakt en deze werd aan onze website toegevoegd. Dit met de bedoeling om bepaalde concepten beter en uitgebreider toe te lichten. We zijn er ons van bewust dat info over dit thema voor veel mensen nieuw is. De LGBTI+ lettersoep is voor velen moeilijk verteerbaar. Het is dan ook onze betrachting geweest om de informatie behapbaar te maken zonder verlies van nuance.

Er wordt ook blijvend gezocht naar een goede mix van verschillende informatieoverdragers (tekst, video, brochure, illustratie, factsheet, podcast,…) om ook jongeren en minder belezen mensen aan te spreken. Verder kunnen we ook smartphone en tablet gebruikers gelukkig maken, want de website is nu ook mobiel toegankelijk. Tot slot gingen we kritisch door onze website en vervingen we elke resterende vorm van gegenderd taalgebruik door inclusief taalgebruik.

Achtergrond inspanningen op vlak van toegankelijkheid

Deze aanpassingen kaderen in ons toegankelijkheidsproject. Met behulp van een projectsubsidie van Gelijke Kansen in 2020 konden we ons aanbod kritisch evalueren op alle vlakken van toegankelijkheid. Op basis van deze analyse werden prioriteiten geformuleerd waar het TIP dient op in te zetten om de werking toegankelijker te maken voor verschillende doelgroepen. Sommige aspecten van deze prioriteiten konden reeds binnen de reguliere werking worden opgenomen, voor andere prioriteiten drong een eenmalige bijkomende subsidieaanvraag zich op. In eerste instantie bleek het prioritair om de website en (online) zichtbaarheid van het TIP te verbeteren, met als doel voor een zo breed mogelijk publiek de toegankelijkheid van onze werking te verhogen.

Bij het opstellen en herstructureren van informatie voor de website werden verschillende mensen uit diverse doelgroepen (binaire trans personen, non-binaire trans personen, ouders, jongeren, ouderen, (ex-)partners, zorg- en hulpverleners,…) gevraagd om feedback te geven. Deze zogenaamde gebruikerstest zorgt ervoor dat de website opgesteld is voor én met de doelgroep.  

Feedback

Wij zijn alvast erg tevreden met het eindresultaat, maar zijn uiteraard ook benieuwd naar jullie reacties. Heb je nog feedback voor ons? Contacteer ons gerust!