In de ontwikkeling van een kind of jongere kan het vroeg of laat duidelijk worden dat de genderidentiteit en/of genderexpressie andere richtingen uitgaan dan verwacht. Op elke leeftijd kan zich dat anders uiten (lees verder op de pagina genderontwikkeling) en stellen zich voor het kind en ouders of opvoedingsverantwoordelijken andere uitdagingen. Men kan op een punt komen dat professionele hulp gewenst is voor de begeleiding en ondersteuning van het kind en de dichte omgeving.

Momenteel is er enkel een multidisciplinair kinderen- en jongerengenderteam in UZ Gent, waar je een zorgtraject kan opstarten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Het team hanteert een multidisciplinaire aanpak waarin bepaalde protocollen bestaan die leeftijdsgrenzen vastleggen. 

Oriënterende gesprekken

Elk zorgtraject start met oriënterende gesprekken bij een psychische hulpverlener (kinderpsycholoog en/of - psychiater). Op gesprek gaan hoeft niet te betekenen dat een kind of jongere later per definitie een transitie zal doormaken en medische stappen hierin wil zetten. De rol van de psychische hulpverlener is om een kind/jongere en diens ouders te ondersteunen in de genderzoektocht en de gepaste hulp aan te bieden aan het gezin. Lees er meer over op de pagina gespreksbegeleiding bij kinderen en jongeren.

Bij een multidisciplinair team bespreken de psychische hulpverleners (en kinderendocrinoloog) elke cruciale stap in teamverband en met de ouders. Ten allen tijde behoudt het kind of de jongere diens vrijheid om in het proces van identiteitsvorming een eigen weg te vinden. Dit vraagt een continue her-evaluatie van de gevoelens, ervaringen en noden. Men gaat steeds gefaseerd en leeftijdsadequaat te werk. Bij hele jonge kinderen bestaat de begeleiding vooral uit opvoedingsadvies aan de ouders.

Het multidisciplinair kinderen- en jongerengenderteam (UZ Gent) kampt momenteel met een lange wachttijd. Als alternatief kunnen kinderen/jongeren en hun ouders zich richten tot een psychische hulpverlener vanop de zorgkaart (filter 'kinderen' + 'jongeren' + 'psychische begeleiding'). Zij bieden ook ondersteuning en begeleiding aan kinderen/jongeren met vragen over hun genderidentiteit of - expressie. 

Mogelijkheid tot hormonale therapie

Vanaf de puberteit kan er eventueel gestart wordt met een genderbevestigende hormonale behandeling. Deze kent twee fases met elk hun eigen beslissingsmoment:

  1. de opstart van puberteitsremmers (indien mogelijk / gewenst);
  2. de opstart van genderbevestigende hormonen (indien aangewezen / gewenst).

De jongere wordt hierin nauw begeleid door een kinderendocrinoloog, die onderzoekt in welke ontwikkelingsfase (Tannerstadium) een jongere zich bevindt en welke behandeling dus geschikt is. De kinderendocrinoloog heeft ook een belangrijke begeleidende functie voor het opvolgen van de puberteitsontwikkeling, de hormonale therapie, de botdensiteit en het opmeten van de groei. Er is geen pre-pubertaire hormonale behandeling mogelijk of nodig. 

Een genderbevestigende hormoontherapie is mogelijk vanaf 16 jaar, maar niet altijd gewenst bij jongeren. Dit betekent dat jongeren met een mannelijk toegewezen geboortegeslacht starten met oestrogenen en jongeren met een vrouwelijk toegewezen geboortegeslacht met testosteron om op die manier de gewenste uiterlijke kenmerken te ontwikkelen.

Laatst nagekeken op: .