Onze hoogtepunten van 2022

Nu we het nieuwe jaar zijn ingegaan, blikken we graag terug op de hoogtepunten en verwezenlijkingen van 2022:

Een vernieuwde website

De website kreeg heel wat inhoudelijke en vormelijke updates en werd veel toegankelijker gemaakt. Er kwam o.a. informatie bij over non-binair zijn, genderinclusieve taal en (de)transitie. HierExterne link lees je er meer over!

Recordaantal genderpasjes

Dit jaar schreven we, net zoals vorig jaar, een recordaantal genderpasjes uit: 130! Ben je zelf geïnteresseerd in een genderpasje? HierExterne link lees je er meer over. 

Studiedag voor hulp-, dienst- en zorgverleners

Begin 2022 organiseerden we i.s.m. Stad Antwerpen en CAW opnieuw een studiedag voor hulp-, zorg- en dienstverleners. We legden de focus op het werken met trans personen in kwetsbare posities. Trans personen hebben vaak te maken met meerdere uitdagingen tegelijk, zeker als zij in armoede leven of dreigen te geraken, deel uitmaken van een etnisch-culturele minderheidsgroep, leven met autisme of verblijven in een institutionele setting. 

Hulpverleners en CAW-onthaalwerkingen toegevoegd aan de zorgkaart

47 nieuwe zorgverleners werden toegevoegd aan onze zorgkaartExterne link . De zorgkaart groeit elk jaar fors. Het is een goed alternatief voor een genderteam. Lees in deze zorgbrochureExterne link meer over de verschillende opties binnen transgenderzorg. Daarnaast werden ook heel wat CAW en JAC onthaalwerkingen toegevoegd. Melanie, die voor CAW Oost-Vlaanderen werkt, vormt alle CAW's in Vlaanderen rond het transgenderthema. 

De zorgbrochure werd vertaald in 6 andere talen 

Onze zorgbrochure die een overzicht biedt van hoe je een zorgtraject kan starten werd vertaald in 6 andere talen: Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Perzisch/Farsi en Turks. We werkten hiervoor samen met een vertalingsbureau alsook native speakers uit de trans community. In december werden we hiervoor genomineerd voor de çavaria Diversity awards! Je kan hierExterne link voor ons stemmen. De prijs wordt uitgereikt op 28 januari 2023.

Hulpstukken- en mediatheekaanbod werd enorm uitgebreid

We beschikten al over heel wat boeken, series, films, docu's, lespakketten,... maar hebben de mediatheekExterne link nog verder aangevuld in 2022. Verder konden we via een projectsubsidie van De Koning Boudewijnstichting (via De Warmste Week) heel veel (duurdere) nieuwe hulpstukkenExterne link aankopen. HierExterne link lees je er meer over. 

Aanwezig op de T-Day en prides

We waren in 2022 zoals elk jaar aanwezig op de T-Day, de jaarlijkse trefdag voor trans personen en hun dichte omgeving. We gaven er een workshop rond hulpstukken samen met Norah van gendershop GenderGender alsook een workshop rond kostprijs/verzekering. Verder stonden we ook op de standenmarkt met een TIP standje en een standje voor de studie Test&TellExterne link . Ook op de Brussels Pride en Antwerp Pride waren we aanwezig met een standje. 

Seminarie transwet

We organiseerden een seminarie 'm/v/x of niks?' rond de transwet en de te verwachten wijzigingen in de wetgeving. We nodigden 3 interessante sprekers uit met veel juridische kennis en expertise in deze wetgeving. Na het publiekelijk sprekersgedeelte dat zowel live als online gevolgd kon worden, zaten we live samen in groepjes met trans personen om ervaringen uit te wisselen en verzuchtingen te noteren. HierExterne link lees je er meer over. 

3 filmpjes over onze werking

In samenwerking met Veerle Van Keyenberg ontwikkelden we 3 nieuwe filmpjes: eentje over onze bereikbaarheid, eentje over onze werking en eentje specifiek voor hulpverleners met tips rond transsensitief werken. Je kan ze bekijken op onze website onder 'contact' en 'zorgverlener'.

Infosessie hormonale therapie voor jongeren t.e.m. 16 jaar

In samenwerking met het kinderen en jongeren genderteam van UZ Gent organiseerden we in het najaar een infosessie rond hormonale therapieExterne link voor jongeren t.e.m. 16 jaar en hun ouders. 

Thema avond seksualiteit en intimiteit

Speciaal voor (ex)partners van trans personen organiseerden we een thema avond rond seksualiteit en intimiteitExterne link . Dit op vraag van hen omdat er nood was/is om over deze thema's ervaringen uit te wisselen met elkaar. 

Input gegeven voor nieuwe taaladviezen

We waren als TIP betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe taaladviezen van de Taalunie. Zij zette in op genderinclusieve(re) taal. We gaven ook een aantal lezingen rond genderinclusieve taal en voegden een webpaginaExterne link toe met heel wat tips en info aan onze website.

Veel projecten, vormingen, samenwerkingen allerhande en veel live-, video- of telefoongesprekken en mails beantwoord

Vanaf ons jaarverslag 2022 af is, kunnen we ook cijfers delen rond aantal oproepen, website bezoekers, interacties, activiteiten,... één ding is zeker: we blijven knallen in 2023! Dit jaar bestaat het TIP 10 jaar en dat zullen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Stay tuned...

Gelukkig nieuwjaar aan iedereen!