Meer hulpstukken met dank aan opbrengst De Warmste Week

Achtergrond project

Elk jaar organiseren Studio Brussel en MNM in de aanloop naar kerstmis De Warmste Week (DWW)Externe link . Dit jaar gaat DWW door van 19-24 december en zamelen ze centen in voor de strijd tegen kansarmoede. 

Vorig jaar stond DWW volledig in teken van het thema 'kunnen zijn wie je bent'. Anders dan vorige jaren focusten ze in 2021 slechts op dit ene centrale thema en 200 geselecteerde projecten die hier toe bijdragen. Ons ingediend project 'meer hulpstukken, meer gendereuforie' werd geselecteerd, waardoor we een mooi bedrag van de Koning Boudewijnstichting kregen om ons hulpstukken aanbod verder uit te rollen. 

Wat zijn hulpstukken?

Een hulpstuk helpt iemand om de genderexpressie meer in overeenstemming te brengen met de genderidentiteit. Er bestaan verschillende hulpstukken om een mannelijker, vrouwelijker of neutraler/androgyn voorkomen te bekomen. Dit kan zowel ter vervanging van, in afwachting van, of ter aanvulling van medische opties, zoals genderbevestigende hormonale therapie of/en chirurgie. Denk aan pruiken, make-up, binders, borst-, penis- en vulvaprotheses, corrigerende (zwem)kledij, nazorgproducten,... 

Waarom was deelname aan DWW belangrijk?

Hulpstukken zijn niet zo makkelijk te vinden. Ten eerste weten mensen onvoldoende of niet wat er allemaal bestaat, en ten tweede is het aanbod niet altijd toegankelijk. Hulpstukken zijn vaak duur en enkel online via (niet-Europese) webshops te vinden. Dit zorgt ervoor dat je het hulpstuk niet kan passen of bekijken van voordien. Bovenop de aankoopprijs worden vaak nog verzending- en invoerkosten aangerekend en is terugsturen bij een foute maat/teleurstelling meestal onmogelijk.

Mensen weten niet altijd wat goede hulpstukken zijn (veilige materialen, goede werking, prijs-kwaliteit verhouding,...) en zijn op zoek naar correcte informatie. Wij bieden deze informatie via onze hulpstukkenpagina's op de website en tijdens de permanentie. De verspreiding en toegankelijkheid van die informatie moest omhoog. Dankzij de steun van DWW hebben we dit jaar al veel meer mensen bereikt en hopen we dat in de toekomst verder te zetten. Minder genderdysforie, meer gendereuforie! 

Uitbreiding hulpstukken aanbod

Sensibiliseren en informeren rond hulpstukken

Met dit bedrag willen we mensen beter informeren over alle hulpstukken en ons aanbod bekend maken over gans Vlaanderen. We gaven samen met Norah van gender identity (web)shop GenderGenderExterne link een infosessie op de T-day en zijn van plan om dit in de toekomst te herhalen. Dit zal gebeuren via infosessies aan doelgroep en hun omgeving + zorgverleners. 

Aankoop nieuwe hulpstukken

We beschikten reeds over een uitgebreid aanbod, maar kochten met het verkregen bedrag ook heel wat nieuwe (duurdere) hulpstukken aan zodat jullie deze kunnen komen bekijken en passen:

 Vraag gerust naar ons aanbod. Je vindt hier alvast een uitgebreid overzicht van alle door ons gekende hulpstukken en (web)shops! 

Uitbreiding hulpstukken donatie

Daarnaast is de installatie van ons donatieschuif een feit! We zijn niet altijd open + niet iedereen vindt het fijn om een hulpstuk bij ons binnen te brengen.

Heb je een hulpstuk te geef?

Je kan het vanaf nu simpelweg (anoniem) droppen in het donatieschuif dat zich naast ons gesprekslokaal bevindt (UZ Gent, ingang 12, route 1376), of je kan ons via mail om een postpakket sticker vragen. Wij betalen dan de verzendingskosten zodat je kosteloos het pakket kan opsturen. Op die manier hopen we dat ons hulpstukkenproject duurzaam blijft en iets wordt voor en van de community, jullie. Tot slot willen we nu en in de toekomst mensen beter informeren over alle hulpstukken en ons aanbod bekendmaken over gans Vlaanderen.

Ben je op zoek naar een hulpstuk?

Sommige gedoneerde hulpstukken (o.a. binders, bh's) geven we gratis weg aan mensen die het financieel of praktisch moeilijk vinden om zelf een hulpstuk te kopen. Vraag gerust naar ons aanbod. 

Steun DWW 2022 en/of het TIP

Dit jaar werd er opnieuw gekozen voor één centraal thema, en vlammen ze tegen kansarmoede. Je kan DWW nog snel steunen door:

  • Een vlammetje te kopen;
  • Deel te nemen aan de warmathon;
  • Een inzamelactie te organiseren;
  • Een gift.

Meer informatie vind je hier op hun websiteExterne link

Steun het Transgender Infopunt

Dit jaar dienden we geen project in, maar we onderschrijven uiteraard de boodschap dat niemand in kansarmoede mag leven. We bieden gratis informatie en gesprekken aan, en we proberen ons ook zo toegankelijk mogelijk op te stellen voor mensen die in kansarmoede leven. Door de stijgende (loonkost)prijzen kan ook het Transgender Infopunt alle steun gebruiken om de werking te kunnen behouden zoals ze nu is. Indien je ons wil steunen, kan je steeds een gift doen. Alvast 1000x dank aan iedereen die dit overweegt!