Seminarie transwet: we willen jouw mening: X/V/M of niks?

Het TIP organiseert dit najaar op 3 september 2022 een infodag/seminarie voor trans personen en hun naasten over de huidige transwet en de nakende veranderingen. De huidige transwet is er sinds 2018 en heeft ervoor gezorgd dat het proces tot wijziging van voornaam en geslachtsregistratie sterk vereenvoudigd werd. De wet houdt echter geen rekening met genderdiverse personen, wiens identiteit niet binnen de binaire opties ‘m’ of ‘v’ valt.

Huidige wetgeving

Sinds januari 2018 gaat de wetgever uit van het recht op zelfidentificatie. Iedereen die “de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit” kan een verklaring indienen en wijziging aanvragen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand op het gemeente/stadhuis. Je heb als volwassene niet langer een verklaring nodig van een zorgverlener en je hoeft geen operaties meer te ondergaan. Sterilisatie met onvruchtbaarheid als gevolg is dus geen voorwaarde meer. De wijziging van de wet zorgde voor heel veel opluchting en een enorme groei in de statistieken. Zo werden op 6 maanden tijd half zoveel wijzigingen geregistreerd als in de voorbije 25 jaar samen. Tot op heden is er nog steeds een grote toeloop. 

Op dit moment kan je enkel de ‘v’ naar een ‘m’ en een ‘m’ naar een ‘v’ laten wijzigen op je identiteitskaart, en dit eenmalig. Een terugkeerprocedure kan wel, maar is bijzonder moeilijk en kostelijk en biedt geen absolute garantie. De wet heeft dus een onherroepelijk karakter, wat wil zeggen dat iemand maar 1 keer de administratieve procedure kan doorlopen. Dat sluit personen uit voor wie gender fluïde is en niet eenduidig. Voor non-binaire of genderdiverse personen lost de transwet dus niets op, want zij worden nog steeds uitgesloten. De huidige procedure kan je terugvinden onder ‘wijziging voornaam‘ en ‘wijziging geslachtsregistratie‘.

Toekomstige transwet

LGBTI+ belangenorganisaties Çavaria, Rainbowhouse Brussels en Genres Pluriels trokken naar het grondwettelijk hof om de discriminatie t.a.v. non-binaire personen aan te klagen, en kregen gelijk. Onze overheid buigt zich momenteel over mogelijke opties om de wet aan te passen. Welke veranderingen er komen, dat is nog onduidelijk. M/V/X of niks? Er liggen verschillende opties op tafel. Samen met collega’s van UGent en UZGent schreef het TIP alvast een adviesnota uit. Hierin delen we met de overheid en geïnteresseerden hoe wij het graag zouden zien en waar ze best rekening mee houden. 

Seminarie transwet?

Op zaterdag 3 september 2022 organiseren we in het UZ Gent een GRATIS seminatie: transwet – M/V/X of niks. We wensen via deze seminarie het debat nog wat verder aan te wakkeren, maar vooral ook: de doelgroep zelf te informeren en de kans te geven jullie ideeën, ervaringen en meningen te ventileren. Wat vinden jullie van de huidige wetgeving? Hoe kan de toekomstige transwet jouw leven veranderen? In welke geslachtsregistratie optie(s) kan je je het best vinden? enz.

Programma seminarie

Het geheel zal zeer laagdrempelig zijn, en dus begrijpelijk voor iedereen. We hopen dat jullie praktijkervaringen de lacunes in de huidige (en mogelijke toekomstige) regelgeving blootleggen. We maken er een hybride seminarie van, d.w.z. dat je zowel live ter plekke als live thuis kan volgen.

Het ochtendprogramma (10u-12u30) is voor iedereen toegankelijk. We voorzien een plenair gedeelte in groep en nodigden hiervoor enkele interessante sprekers uit:

Het middagprogramma (12u30-16u) is enkel voorbehouden voor trans personen en hun naasten. We willen hen de ruimte en veiligheid bieden om in kleine (breakout) groepjes onder begeleiding in discussie te gaan met elkaar. Voor hen voorzien we ook een broodjeslunch. We sluiten de dag af met een nabespreking en bevraging in groep.

Inschrijven?

Dat kan tot 26 augustus via deze link: https://forms.gle/GAi8yV6MB1Ubk8pP6 Externe link