Thema-avond seksualiteit en praatavonden voor partners!

De lente is daar en we presenteren ons aanbod voor partners en ex-partners van trans personen!

1. Thema-avond over seksualiteit/intimiteit
Om te beginnen organiseren we een laagdrempelige thema avond over seksualiteit/intimiteit. De bedoeling is om een veilige omgeving te creëren waarin partners en ex-partners ervaringen kunnen uitwisselen omtrent intimiteit en seksualiteit (in de brede zin van het woord), zonder dat iemand zich verplicht voelt om iets te zeggen. Je hoeft als deelnemer niets te zeggen – indien je dat niet wenst – luisteren naar de getuigenissen is voldoende! 6 partners van trans personen zetelen in een panel en zullen getuigen en vragen beantwoorden vanuit hun eigen ervaring, met respect voor hun partner. Heb je al vragen? Je kan ze vooraf doormailen naar partnerpraatavonden@gmail.com of ze live/online stellen tijdens de avond.

We proberen enerzijds een veilige omgeving te creëren om over dit thema in gesprek te gaan, alsook zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarom kiezen we voor een combinatie live en online. De thema avond gaat door op donderdag 19 mei van 19u30-21u30 en is gratis. Meer info lees je hier.

2. Nieuwe reeks praatavonden: live en online!
Er wordt een nieuwe reeks praatavonden georganiseerd. Zie hieronder de data.  

  • Woensdag 11 mei (19u-21u)  ANTWERPEN
  • Dinsdag 17 mei (19u-21u)   KORTRIJK
  • Donderdag 9 juni (20u-21u30) ONLINE
  • Woensdag 15 juni (19u-21u) GENT 

De live praatavonden gaan telkens online door in een CAW van 19u tot 21u. De online praatavond gaat door van 20u tot 21u30.  Interesse: gelieve je snel in te schrijven op één van bovenstaande data via partnerpraatavonden@gmail.com. Indien je je inschrijft voor de online praatavond, zal je via mail de specifieke link voor de praatavond toegestuurd krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van het beveiligd online platform ‘Whereby’. Je hoeft het programma niet te installeren.

Twijfel je nog? Heb je nog vragen of bezorgdheden? Neem contact op met de gespreksbegeleiders via partnerpraatavonden@gmail.com.
Nood aan een babbel via de TIP-medewerker of nood aan één-op-één lotgenotencontact, mail naar contact@transgenderinfo.test.

CAW Antwerpen, boysproject: Appelmansstraat 12
CAW Z-W-VL, Kortrijk: Tuighuisstraat 40
CAW O-VL, Gent: Oude Houtlei 124