Conventie transgenderzorg

In het kader van een transitie kan de conventie transgenderzorg van toepassing zijn. Deze conventie trad op 1 oktober 2017 in werking en is een overeenkomst tussen het RIZIVExterne link enerzijds en het UZ GentExterne link  en CHU LuikExterne link  anderzijds. Deze overeenkomst is er voor personen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun genderidentiteit of –expressie, of die symptomen van genderdysforie/genderincongruentie vertonen. Op voorwaarde dat de persoon aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds en mits goedkeuring van een adviserend arts, worden specifieke diensten binnen deze twee ziekenhuizen grotendeels terugbetaald.

Wat wordt vergoed?

Psychosociale begeleiding

In totaal worden maximaal 40 psychosociale begeleidingsconsulten vergoed, zowel voor individuele als gezins- of groepsgesprekken, waarvan:

  • Maximaal 30 zittingen voor personen die jonger zijn dan 16 jaar;
  • Maximaal 25 zittingen voor die 16 jaar of ouder zijn.

Het persoonlijk aandeel bedraagt 1,88 euro per consult. Als de 30 zittingen zijn opgebruikt vóór de leeftijd van 16 jaar, kan dezelfde persoon vanaf 16 jaar slechts voor 10 (en geen 25) zittingen een vergoeding ontvangen. Bovendien kunnen in hetzelfde jaar maximaal 8 zittingen terugbetaald worden, waarvan slechts 2 gezinsgesprekken en 2 groepssessies. Bijkomend wordt ook één preoperatief en één postoperatief gesprek vergoed voor of na een genderbevestigende operatie. Indien meerdere afspraken op één dag gepland staan, worden maximaal: 

  • Twee individuele zittingen vergoed;
  • Ofwel één individuele zitting en één pre- of postoperatief gesprek;
  • Ofwel één gezinsgesprek;
  • Ofwel één groepssessie. 

Meer info lees je op de website van het RIZIVExterne link .

Puberteitsremmers

Ook puberteitsremmers worden volledig terugbetaald tot maximaal vier inspuitingen per jaar, indien er ook binnen de conventie transgenderzorg een consultatie bij de psycholoog plaatsvond. Het gaat om het product Decapeptyl. Er wordt met puberteitsremmers gestart bij het begin van de puberteit en deze kunnen worden doorgenomen tot aan de operatie (specifiek: door de conventie transgenderzorg terugbetaald tot en met de leeftijd van 21 jaar). De leeftijd van de persoon heeft geen effect op de kostprijs of terugbetaling.

Hoe een tegemoetkoming bekomen?

Bij een eerste afspraak zal men een aanvraagformulier krijgen dat door de hulpverlener naar de adviserende arts van de bevoegde mutualiteit wordt opgestuurd. Deze zal per post een goedkeuring (positief advies) bezorgen, waarna men 10 tot 15 keer op consultatie kan gaan bij het UZ Gent of CHU Luik voor een bedrag van 1,88 euro per consult. De aanvrager ontvangt geen factuur voor de eerste consultatie (uitgaande van een goedkeuring). Het ziekenhuis factureert vanaf de goedkeuring grotendeels rechtstreeks aan de mutualiteit. Na ieder consult krijgt de persoon een factuur voor het bedrag van 1,88 euro. 

Bij het afhalen van de puberteitsremmers bij de apotheek krijgt men naast de medicatie ook een briefje mee om in te dienen bij het ziekenfonds. Op jaarbasis kosten puberteitsremmers ongeveer 2000 euro en men krijgt maximaal 4 inspuitingen per jaar terugbetaald. Een eventuele vijfde inspuiting zal dus zelf bekostigd moeten worden. 

Wat houdt de conventie niet in?

  • Geen tussenkomst voor consulten bij een endocrinoloog, chirurg of psychiater;
  • Geen tussenkomst in eventuele reiskosten naar het geconventioneerd centrum (UZ Gent of CHU Luik)
  • Geen tussenkomst voor consultaties bij psychologen buiten het UZ Gent of CHU Luik
  • Geen tussenkomst voor personen die niet zijn aangesloten bij een Belgische mutualiteit (bv. mensen die in het buitenland wonen of een asielaanvraag hebben lopen).

Na de 25 of 30 terugbetaalde sessies binnen de conventie is een consult bij de psycholoog terug aan een standaardtarief van €47 of een tarief van €57 indien de psycholoog een therapie opleiding gevolgd heeft.

Laatst nagekeken op: .