De federale regering voorziet 480.000 euro extra voor transgenderzorg

De federale regering maakt een budget vrij van 480.000 euro voor extra transgenderzorg, en daar zijn we als Transgender Infopunt erg tevreden over! Door deze financiële injectie kan er doeltreffender ingezet worden op verbreding van de zorg.

Minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “We doen daarvoor twee dingen. We investeren in geestelijke gezondheidszorg en zetten ook in op transgenderzorg. Meer specifiek is een bijkomend budget voorzien van 480.000 euro om de wachtlijsten binnen de transgenderzorg aan te pakken. Met deze oproep kunnen we het aantal centra uitbreiden en de bestaande versterken.”

opstart nieuwe centra en uitbreiding bestaande centra

De overheid gaf de opdracht aan het RIZIV om een oproep te lanceren voor ziekenhuizen die zich willen kandidaat stellen als centrum voor terugbetaalbare transgenderzorg. Zij kunnen een aanvraag indienen via het RIZIVExterne link .

Als ze voldoen aan de voorwaarden, kan er een zorgprogramma opgesteld worden dat gedekt wordt door de overeenkomst. De hoofdvoorwaarde is dat zij een multidisciplinair team opzetten met minstens een coördinerend arts, psycholoog voor kinderen en jongeren, psycholoog-seksuoloog, case manager en maatschappelijk werker die instaan voor het psychosociale luik. 

Op dit moment zijn er reeds een aantal (opstartende) multidisciplinaire genderteamsExterne link  in Vlaanderen, maar mensen kunnen slechts bij één centrum terecht voor terugbetaalde transgenderzorg: het genderteam van het UZ Gent. In Wallonië kan men terecht bij CHU Luik. Enkel bij deze twee ziekenhuizen in België geldt de conventie transgenderzorgExterne link

Uitbreiding conventie transgenderzorg

De conventie is een overeenkomst tussen het RIZIVExterne link  enerzijds en het UZ GentExterne link  en CHU LuikExterne link  anderzijds. Deze overeenkomst is er voor personen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun genderidentiteit of –expressie, of die symptomen van genderdysforie/genderincongruentie vertonen. Dankzij de conventie wordt psychosociale zorg en puberteitsremmers grotendeels terugbetaald voor iedereen aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds.

Om de geografische toegankelijkheid te verbeteren en de druk op de wachtlijsten bij de huidige centra te doen afnemen, kunnen nu ook andere ziekenhuizen een aanvraag indienen. Zo staan er momenteel 1.932 mensen op de wachtlijst bij het genderteam van het UZ Gent. Mensen met vragen over hun gender en een vraag naar zorg moeten er gemiddeld 19 maanden wachten op een eerste intakegesprek.

Als TIP kaarten we al jaren het probleem met de wachtlijsten binnen transgenderzorg aan via persberichten, ons memorandum met beleidsvoorstellenExterne link , beleidsoverleg,... en bieden we ook al geruim aantal jaar een alternatief voor de genderteams aan, nl. onze zorgkaartExterne link *. Dat er nu extra middelen worden vrijgemaakt, stemt ons hoopvol.

*De zorgkaart biedt een overzicht van zorgverleners die zelf aangeven op professioneel vlak kennis en voeling te hebben met het transgenderthema. Volwassenen kunnen via de zorgkaart hun eigen zorgtraject op maat samenstellen. Voor minderjarigen blijft een multidisciplinair genderteam de enige en tevens meest aangewezen optie voor wat betreft medische zorg.