Onderzoek voeren naar transgenderthema

Onderzoek naar transgenderthema’s en trans personen zit de laatste jaren duidelijk in de lift. Het TIP heeft voor studenten en onderzoekers daarom ook heel wat informatie over ethiek, taal en nuttige infobronnen gebundeld op een specifieke studentenpagina's. Wanneer je aan een werkstuk, thesis of onderzoek begint is inlezen in het thema erg belangrijk. Bedenk wat je precies wil onderzoeken en ga na wat er al over dit thema onderzocht is. 

Check zeker de Equality Data HubExterne link  die een schat aan informatie bevat van discriminitatiegerelateerde data over (o.a.) seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken. Je komt ook al een heel eind met bijvoorbeeld grote algemene rapporten zoals Leven als transgender persoon in België – tien jaar laterExterne link PDF , of Being trans in the European UnionExterne link  (FRA) die vrij te downloaden zijn.  

Ben je op zoek naar de juiste manier om de genderidentiteit van je respondenten te bevragen in surveys en enquêtes, dan kan je inspiratie halen uit de Adviesnota ‘Het meten van genderidentiteit in kwantitatief onderzoekExterne link PDF ’. Er is tevens een praktische adviesfichePDF  gemaakt met kort samengevat de verschillende opties en vraagvoorbeelden. 

Adviesraad transgender onderzoek

In 2021 heeft het TIP een volgende stap gezet in haar streven voor de inclusie van trans personen en betrokkenen in transgerelateerd onderzoek. Het TIP richtte nl. een specifieke adviesraad voor transgenderonderzoek op. Hiermee willen we een stem geven aan transgender en non-binaire personen zelf, ouders, kinderen, partners, en andere familieleden of betrokkenen, om vanuit hun ervaringsdeskundigheid en perspectieven bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Dergelijke participatie van de doelgroep past in het ethisch kader zoals uitgetekend door de European Professional Association for Transgender HealthExterne link  waar we lid van zijn. 

Het TIP wil aan trans personen en hun naasten actief zeggenschap geven over de agenda, doelen en belangen binnen een (onderzoeks)project. De adviesraad zal driemaandelijks samenkomen (op locatie in het UZ Gent of digitaal).

Wat kan er besproken worden tijdens een vergadering?

  • ideeën of plannen voor onderzoek worden door onderzoekers aan jou voorgesteld,
  • jouw ideeën over nuttig onderzoek worden verzameld. Wat vind jij belangrijk? Wat wil jij onderzocht zien? Waar is er nood aan?
  • we discussiëren over methodes voor onderzoek: hoe moet volgens jou een bepaald thema onderzocht worden? Wat is haalbaar en mogelijk? Wat is ethisch mogelijk/wenselijk?
  • we bespreken opties over het delen van oproepen voor respondenten
  • ….

De bedoeling is dat we van elkaar leren en onderzoek als een co-creatieproces aanvatten. Sommige bijeenkomsten zullen brainstormsessies zijn, andere kunnen heel specifiek zich toespitsen op het bespreken van een specifieke vragenlijst of methode. In sommige gevallen wordt deze feedback ook digitaal verzameld. 

Hoe neem je deel?

Heb jij zin om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en jouw stem te laten horen? Aanmelden kan door een mail te sturen naar onderzoek@transgenderinfo.be. Stel jezelf even voor, en geef even aan of je eerder digitaal of fysiek zou willen/kunnen samenkomen. Deelname aan de raad is volledig vrijwillig, een kleine onkostenvergoeding is voorzien.

Laatst nagekeken op: .