Onderzoek naar het transgenderthema en trans personen

Onderzoek naar het transgenderthema en trans personen zit de laatste jaren duidelijk in de lift. Het TIP heeft voor studenten daarom ook heel wat informatie over ethiek, taal en nuttige infobronnen gebundeld op een specifieke studentenpaginaExterne link

In 2021 heeft het TIP een volgende stap gezet in het streven naar de inclusie van trans personen en betrokkenen in trans-gerelateerd onderzoek. Het TIP richtte hiertoe de adviesraad voor transgenderonderzoek op.

Wat houdt de adviesraad concreet in?

Met de adviesraad willen we een stem geven aan transgender personen zelf, ouders, kinderen, partners, en andere familieleden of betrokkenen, om vanuit hun ervaringsdeskundigheid en perspectieven bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Dergelijke participatie van de doelgroep past in het ethisch kader zoals uitgetekend door de European Professional Association for Transgender HealthExterne linkExterne link  (EPATH) waar we lid van zijn. 

De adviesraad komt samen in het UZ Gent of digitaal. Het TIP wil aan trans personen en hun naasten op deze manier actief zeggenschap geven over de agenda, doelen en belangen binnen een (onderzoeks)project. 

Wat kan er besproken worden tijdens een bijeenkomst?

  • Ideeën of plannen voor onderzoek worden door onderzoekers aan jou voorgesteld;
  • Jouw ideeën over nuttig onderzoek worden verzameld: wat vind jij belangrijk? Wat wil jij onderzocht zien? Waar is er nood aan?
  • We creëren ruimte om te discussiëren over methodes voor onderzoek: hoe moet volgens jou een bepaald thema onderzocht worden? Wat is haalbaar en mogelijk? Wat is ethisch mogelijk/wenselijk?
  • We bespreken opties over het delen van oproepen voor respondenten
  • …. 

De bedoeling is dat we van elkaar leren kennen en onderzoek als een co-creatieproces aanvatten. Sommige bijeenkomsten zullen brainstormsessies zijn, andere kunnen heel specifiek zich toespitsen op het bespreken van een specifieke vragenlijst of methode. In sommige gevallen wordt deze feedback ook digitaal verzameld. 

Hoe neem je deel?

Heb jij zin om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en jouw stem te laten horen? Aanmelden kan door een mail te sturen naar onderzoek@transgenderinfo.be.

Stel jezelf even voor en geef even aan of je eerder digitaal of fysiek zou willen/kunnen samenkomen. Deelname aan de adviesraad is volledig vrijwillig, een kleine onkostenvergoeding kan voorzien worden.

Hoe worden mijn gegevens bewaard?

Leden van de adviesraad tekenen een vertrouwelijkheidsverklaring en een toestemmingsformulier voor opname van hun gegevens in de TIP database. Deze gegevens worden goed bewaard en niet gedeeld met andere partijen. Op eenvoudige vraag worden je gegevens verwijderd uit het ledenbestand.

Laatst nagekeken op: .