Het transgenderthema blijkt de laatste jaren zeer populair onder scholieren en studenten die een groepswerk, eindwerk, bachelor- of masterproef moeten schrijven. Het Transgender Infopunt juicht uiteraard alle belangstelling voor het transgenderthema toe. Aan het begin van het schooljaar worden we de laatste jaren overspoeld met mails van studenten, maar het TIP als organisatie beschikt echter niet over de tijd noch middelen om elke student afzonderlijk te woord te staan of te begeleiden. Daarom groeperen we hier enkele tips voor studenten en onderzoekers bij het uitwerken van een onderzoek of thesis over het transgenderthema.

Literatuur en informatie

Wanneer je aan je werkstuk, thesis of onderzoek begint is het belangrijk dat je je goed inleest in het thema, bedenk wat je precies wil onderzoeken en ga na wat er reeds over dit thema onderzocht is. 

Op onze website vind je al veel beschikbare en accurate algemene informatie over het transgenderthema. Deze informatie wordt bovendien regelmatig aangevuld met nieuwe wetenschappelijke literatuur, andere nuttige organisaties, en materiaal dat kan gebruikt worden bij het maken van je werkstuk. Om op de hoogte te blijven van nieuwe informatie en nieuws rond het transgenderthema, hou je best onze FacebookpaginaExterne link  of nieuwsposten nauw in de gaten.

Enkele sleutelpublicaties met data over België zijn:

Equality Data Hub

Check zeker ook de nieuwe Equality Data HubExterne link  die een schat aan informatie bevat van discriminatie gerelateerde data over (o.a.) seksuele/romantische oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Cijfers

Meer info over het aantal trans personen in België en wereldwijd, vind je op onze pagina 'cijfers'. Je komt ook al een heel eind met bijvoorbeeld grote algemene rapporten zoals Leven als transgender persoon in België – tien jaar laterPDF , of Being trans in the European UnionExterne link PDF  (FRA) die gratis te downloaden zijn.

De website van de European Agency for Fundamental Rights (FRA) heeft verder ook een toegankelijke data explorerExterne link  van hun eerste (2014)Externe link  en van hun nieuwste LGBT-studie (2020)Externe link  waarin je voor elk Europees land afzonderlijk cijfers kan opvragen over een heel breed aantal thema’s over discriminatie en leven als LGBTI+ persoon. 

Dataverzameling: enquêtes, interviews en oproepen

Stel je hebt een thema gekozen waar - na bovenstaande exploratie van data en literatuur - nog geen beschikbare informatie over is. Stel jezelf dan de vraag of je onderzoeksvraag best kan beantwoord worden op basis van literatuurstudie, documentenonderzoek, media/discoursanalyse of een andere methode.

Ook wanneer je van plan bent data te verzamelen in de vorm van enquêtes of interviews, is het belangrijk dat je weet wat er al bevraagd is bij trans personen. Gezien de huidige aandacht voor het transgenderthema binnen verschillende disciplines en domeinen is deze relatief kleine groep respondenten immers snel overbevraagd en mogelijk ‘interview-moe’ wanneer steeds dezelfde vragen worden gesteld. Verken dus eerst je thema en vermijd overlap met wat recent reeds werd gemeten of bevraagd.

Adviesfiche: meten van genderidentiteit

Ben je op zoek naar de juiste manier om de genderidentiteit van je respondenten te bevragen in enquêtes, dan kan je inspiratie halen uit de Adviesnota: Het meten van genderidentiteit in kwantitatief onderzoek (2020).PDF  Er is tevens een praktische adviesfiche gemaakt met kort samengevat de verschillende opties en vraagvoorbeelden:

Delen van oproepen voor respondenten

Het TIP geeft zelf geen namen of contactgegevens van trans personen door voor interviews en dergelijke. Er kan eventueel een oproep geplaatst worden op onze FacebookpaginaExterne link , indien je het oproepformulier voor studenten/onderzoekers invult. In dit formulier peilen we naar het doel van je onderzoek en hoe en waar gegevens gebruikt zullen worden.

Vooraleer we een oproep delen, is ethische goedkeuring steeds een vereiste. In overeenstemming met het taal- en onderzoeksbeleid van de European Professional Association for Transgender HealthExterne link , moet deze ethische goedkeuring overeenstemmen met de gegevensbeschermingsregels zoals vastgelegd in EU-wetgeving (EU-richtlijn 2002/58 / EG) en in de EU-algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (“GDPR”). 

Je kan ook een transgendervereniging of praatgroep contacteren die je oproep eventueel (intern) kan verspreiden, maar weet dat deze in eerste instantie niet bedoeld zijn om vragen van studenten of onderzoekers te beantwoorden.

Taalgebruik en refereren

Bij het schrijven van een werkstuk rond het transgenderthema dien je zeker ook rekening te houden met gepast taalgebruik en juiste terminologie. Lees dus zeker onderstaande pagina's goed door vooraleer je begint met schrijven aan je werkstuk: 

Tot slot neem je best aanbevelingen voor ethische wervingExterne link  van trans personen in wetenschappelijk onderzoek in acht.

Voor het refereren naar de website van het Transgender Infopunt volgens de APA normen gebruik je de referentie: ‘Transgender Infopunt (jaartal raadpleging). Titel van de pagina. Geraadpleegd op dag/maand/jaar via https://…’. Aangezien de inhoud van deze website vaak wordt aangepast, vermeld je steeds de datum waarop je de website hebt geraadpleegd. 

Onderzoeksnetwerken

Professionele en academische onderzoekers die op zoek zijn naar netwerken om informatie uit te wisselen met anderen m.b.t. het transgenderthema, kunnen onder meer terecht bij:

  • het Vlaamse LGBTQ forumExterne link : een uitwisselingsplatform voor iedereen die op professioneel en academisch niveau rond LGBTQ-thema’s werkt.
  • het Vlaams-Nederlandse netwerk “LGBT onderzoek” (mail voor aanmelding naar Laura Baams: L.Baams@rug.nl).
  • EPATHExterne link , de European Professional Association for Transgender Health, heeft ook een Student InitiativeExterne link  dat studenten die werken rond het transgenderthema verenigt en met elkaar in contact brengt.

Overzicht wetenschappelijke tijdschriften

Belangrijke internationale tijdschriften die peer reviewed onderzoek publiceren:

Laatst nagekeken op: .