Belgian TGNB study 2024

De Belgian TGNB study is een derde vervolgonderzoek naar de leefsituatie en ervaringen met discriminatie van transgender en/of non-binaire personen in België. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Transgender Infopunt in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (hierna: IGVM). 

In 2007Externe link  en 2017Externe link  organiseerde het IGVM reeds twee grootschalige onderzoeken. De resultaten van het huidige onderzoek zullen vergeleken worden met de resultaten van de eerdere studies uit 2007 en 2017.

Looptijd

Eind maart tot eind juni 2024.

Duur

Het invullen van de online enquête duurt ongeveer 45 minuten.

Wie kan deelnemen

De vragenlijst is specifiek bedoeld voor transgender en/of gender-non-binaire personen(*) vanaf 15 jaar die in België wonen

(*)Met transgender en gender non-binaire personen doelt het onderzoek op iedereen die zich identificeert als transgender, trans man, trans vrouw, non-binair, genderfluïde, agender, bigender, polygender, persoon die aan cross-dressing/travestie doet, of andere gerelateerde termen die men gebruikt om zichzelf te omschrijven. Ook wie nog twijfelt aan hun genderidentiteit kan de vragenlijst invullen.  

Hoe deelnemen

Je kan de vragenlijst invullen via WWW.TGNBSTUDY.BEExterne link

Vragen

Neem contact op met het onderzoeksteam via onderzoek@transgenderinfo.be

Spraaktraining bij trans en genderdiverse personen

Sommige transgender en genderdiverse (TGD) personen ervaren uitdagingen tijdens het communiceren, omdat hun stem, spraak en/of communicatie niet past bij hun genderidentiteit. Logopedie kan helpen in de zoektocht naar een stem die bij hen past. In voorgaand onderzoek werd al uitgebreid nagegaan of spraaktraining kan helpen bij TGD personen die een meer vrouwelijke stem wensen. Echter is er slechts beperkt onderzoek naar het effect van spraaktraining bij TGD personen die een meer mannelijk klinkende stem wensen. Bijgevolg willen we met dit onderzoek nagaan wat het effect is van spraaktraining bij TGD personen die een meer mannelijk klinkende stem wensen.  

De looptijd

Participanten kunnen onmiddellijk starten aan het onderzoek. Het onderzoek zal lopen t.e.m. december 2024. 

Wie kan deelnemen

Transgender en genderdiverse personen met een wens voor een meer mannelijk klinkende stem, die aan volgende criteria tegemoet komen:  

 • Leeftijd van 18 jaar of ouder 
 • Normaal gehoor 
 • Geen stemproblemen op dit moment of in het verleden 
 • Geen genderbevestigende logopedie in het verleden 
 • Geen stemoperatie in het verleden 

Instructies over hoe je kan deelnemen

Deelname aan het onderzoek houdt in dat je 4 of 8 weken spraaktraining volgt en deelneemt aan 3 of 4 stemonderzoeken. Daarnaast zal ook gevraagd de aangeleerde technieken thuis in te oefenen. 

Tijdens de trainingssessies wordt er geoefend op aspecten van de stem die helpen om de stem mannelijker te doen klinken.

De trainingssessies vinden wekelijks plaats (1u per week) op het UZ Gent.

De stemonderzoeken duren telkens ongeveer 1u en bestaan uit een anamnesegesprek, het maken van spraakopnames en het invullen van vragenlijsten. De onderzoeken vinden ook plaats op het UZ Gent.

Vragen

Bij vragen kan je Tine Papeleu contacteren: tine.papeleu@ugent.be

EMIS project 2024 

De European MSM Internet Survey (EMIS) is een meerlanden-, meertalige, anonieme online-enquête voor mannen die seks hebben met mannen (MSM). 

EMIS is een gezamenlijk project van academische, gemeenschaps- en overheidspartners in heel Europa, om seksuele gezondheidsinterventies voor MSM te informeren en de behoeften op het gebied van seksuele gezondheid te beschrijven.

Het onderzoek vond reeds plaats in 2010Externe link  en 2017Externe link  met financiering van het Gezondheidsprogramma van de Europese Unie. Dezelfde studie wordt nu in 2024 met een uitbreiding van de doelgroep: voor het eerst richt de studie zich ook naar trans en non-binaire personen en werd de vragenlijst samengesteld in samenwerking met Transgender Europe (TGEU)Externe link .

Looptijd

Tot eind mei 2024.

Wie kan deelnemen

Iedereen die man (cis of trans), trans vrouw of een non-binair persoon is die:

 • seks heeft met mannen;
 • zich aangetrokken voelt tot mannen;
 • denkt dat in de toekomst misschien wel seks met mannen zal hebben.

Hoe deelnemen

Je kan de vragenlijst invullen via deze link.Externe link

Vragen

Neem contact op met het onderzoeksteam via axel.j.schmidt@emis-project.eu

Sebbin studie

De Sebbin studie is een onderzoek naar teelbalprotheses. Deze worden reeds sinds meer dan 20 jaar gebruikt bij cisgender en transgender personen om een leeg scrotum (balzak) vorm te geven en zo een meer anatomisch genitaal uiterlijk te maken. 

Het doel van de studie is om na te gaan wat de postoperatieve complicaties van deze protheses zijn bij cisgender en transgender personen en om te weten te komen wat de ervaringen van patiënten zijn die deze protheses gekregen hebben. 

Looptijd

Tot het vooropgestelde aantal deelnemers bereikt is (100 deelnemers)

Duur 

Deelnemers worden voor 10 jaar gevolgd met vragenlijsten. Deze worden online afgenomen (aan het begin van de studie, 3 maanden na de operatie, 6 maanden na de operatie en verder jaarlijks tot 10 jaar na de operatie).

Wie kan deelnemen

Cisgender en transgender personen die graag een teelbalprothese willen.

Hoe deelnemen

Deelnemen kan na een klinische evaluatie door de dienst Urologie van het UZ Gent. 

Vragen

Neem contact op met het onderzoeksteam via Wietse.Claeys@UZGent.be

EROS studie

De EROS Studie is een onderzoek waarbij gekeken wordt naar de ervaringen van transgenderpersonen na phalloplastie en hun partners bij het gebruik van een inwendige erectieprothese om implantaat (Zephyr 475 opblaasbare prothese) of een uitwendige epithese of opzetstuk (Elator)

Het doel van de studie ik om na te gaan of een uitwendige epithese een waardig alternatief zou kunnen zijn voor een inwendige prothese voor koppels die graag penetratief seksueel actief zijn. 

Looptijd

Tot het vooropgestelde aantal koppels bereikt is (20 koppels in de prothese groep en 20 koppels in de epithese groep).

Duur

Koppels worden voor 4 maanden gevolgd aan de hand van vragenlijsten. Tevens wordt er gevraagd om in totaal 3x een studie op studie consultatie te komen op het UZ Gent of Amsterdam UMC (1x aan het begin van de studie, 1x na 1 maand, 1x aan het einde van de studie op 4 maanden).

Wie kan deelnemen

 • Trans mannen of gender non-binaire personen die minstens 1 jaar geleden een falloplastie (penisconstructie) hebben gehad aan het UZ Gent of Amsterdam UMC
 • Geen plasproblemen op moment van deelname aan de studie
 • Gevoel in de penis is aanwezig
 • Stabiele seksuele relatie met een partner die ook wil deelnemen aan het onderzoek. 
 • Interesse om seksuele penetratie te hebben
 • Niet in staat om seksuele penetratie (anaal of vaginaal) te hebben zonder hulpmiddelen
 • Nog nooit eerder een inwendig implantaat gehad of een Elator gebruikt

Specifiek voor deelnemers die aan de Epithese groep willen deelnemen: minstens 3 maanden na eikelrand operatie (coronaplastie) en eikel heeft een duidelijke rand.

Hoe deelnemen

Neem contact op met het onderzoeksteam via Wietse.Claeys@UZGent.be 

Aid studie

De Aid studie is een onderzoek naar de verschillende hulpmiddelen die transmannen en non-binaire personen gebruiken om seksuele penetratie te hebben na phalloplastie of metoidioplastie. 

Het doel van deze studie is om meer te weten te komen over de verschillende hulpmiddelen die gebruikt worden om seksuele penetratie te hebben en wat de ervaringen van gebruikers hiervan zijn. 

Looptijd

Tot 30 november 2024.

Duur

Er wordt gevraagd om 1x een vragenlijst in te vullen.

Wie kan deelnemen

 • Trans mannen of gender non-binaire personen die minstens 6 maanden geleden een falloplastie of een metoidioplastie ondergaan hebben
 • Interesse in seksuele penetratie en sinds de operatie al geprobeerd om seksueel actief te zijn met penetratie

Hoe deelnemen

Je kan de vragenlijst invullen via deze link.Externe link  

Vragen

Neem contact op met het onderzoeksteam via Wietse.Claeys@UZGent.be 

 RIZIV/ENIGI studie

De RIZIV/ENIGI studie is een studie naar het mentale welzijn en de zorgbehoeften van personen met gendervragen. Met dit onderzoek wil men de zorgbehoefte, behandelwensen en het verdere verloop van de zorgtrajecten rond gendervragen in kaart brengen. Daarnaast wil men een gegevensoverzicht opmaken voor het Riziv, dat transgenderzorg in België financiert. 

Looptijd

Doorlopend.

Duur

Er wordt gevraagd om op meerdere momenten een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen: na aanmelding op de wachtlijst, na een eerste gesprek in het centrum en 1, 2, 3 en 4 jaar na het eerste gesprek.

Wie kan deelnemen

Alle personen met gendervragen die zich aanmelden op de wachtlijst of ingepland zijn voor een eerste gesprek bij het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent. Alleen wie Nederlandstalig is, een Belgische identiteitskaart heeft en minstens 12 jaar oud is, wordt uitgenodigd om aan de studie deel te nemen.

Hoe deelnemen

Er wordt een vragenlijst digitaal opgestuurd. Meer info vind je hierExterne link .

Vragen

Neem contact op met joz.motmans@uzgent.be 

Laatst nagekeken op: .