Permanentie

Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Je kunt bij ons terecht voor vragen rond identiteit, gezin, werk, schoolcontext, transgenderzorg, discriminatie en nog veel meer.

Wij bieden een luisterend oor, een warm onthaal en relevante wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. Wij zijn tevens een erkend lokaal meldpunt voor discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie.

Lees meer over hoe je ons kan bereiken of contacteren.

Project- en onderzoekswerk

Het TIP is tevens een expertisecentrum voor de thema’s transgender en genderdiversiteit. Regelmatig initiëren wij zelf academisch onderzoek of voeren we onderzoek uit in opdracht van de verschillende overheden of internationale instellingen. 

We brengen mensen ook samen in onze adviesraad transgender onderzoek, waar zij een stem krijgen om vanuit hun ervaringsdeskundigheid en perspectieven bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. 

De universitaire medewerkers van het TIP hebben allen een achtergrond in psychologie, genderstudies en/of seksuologie. Op de pagina 'projecten' vind je een overzicht van alle lopende en afgeronde projecten waar het TIP bij betrokken was of is. 

Structureel samenwerken met CAW

Het Transgender Infopunt heeft sinds 2019 een structurele samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen, het referentie-CAW voor het transgenderthema. Concreet houdt dat in dat cliënten van het CAW met vragen over genderdiversiteit, hun genderidentiteit of -expressie verder op weg geholpen worden. 

De CAW-hulpverleners worden bovendien opgeleid door ons brugfiguur Melanie Verbeke, die klaar staat om de CAW-hulpverleners van deskundig advies en ondersteuning te voorzien.

Lees verder op de pagina over de structurele samenwerking met CAW.

Ondersteunen van familiewerkingen

Het TIP coördineert en ondersteunt verschillende familieprojecten voor de omgeving van trans personen: 

  • Partnerproject: bestaande uit een buddywerking en thema- en praatavonden voor partners en ex-partners van transgender personen.
  • Ouderproject: bestaande uit een buddywerking en ontmoetingsmomenten voor ouders van gendervariante kinderen of transgender jongeren en volwassenen. 

Consultancy 

Voor alle andere vragen kunnen organisaties en instanties bij het TIP terecht voor consultancy, educatie of onderzoek. Deze aanvragen worden steeds in team besproken. Gezien het kleine team kunnen we helaas niet op elke vraag ingaan en zal er tevens een vergoeding gevraagd worden voor de opdracht. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Laatst nagekeken op: .