Permanentie

Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Je kunt bij ons terecht voor vragen rond identiteit, gezin, werk, schoolcontext, transgenderzorg, discriminatie en nog veel meer.

Wij bieden een luisterend oor, een warm onthaal en relevante wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. Wij zijn tevens een erkend lokaal meldpunt voor discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie.

Onze permanentie wordt verzorgd door Eline Vermeulen (di-vrij), Melanie Verbeke (di & woe) en Davo Maras (do & vrij).

Lees meer over hoe je ons kan bereiken of contacteren.

Project- en onderzoekswerk

Het TIP is tevens een expertisecentrum voor de thema’s transgender en genderdiversiteit. Regelmatig initiëren wij zelf academisch onderzoek of voeren we onderzoek uit in opdracht van de verschillende overheden of internationale instellingen.

De universitaire medewerkers van het TIP hebben allen een achtergrond in psychologie, genderstudies en/of seksuologie. Op de pagina 'projecten' vind je een overzicht van alle lopende en afgeronde projecten waar het TIP bij betrokken was of is. 

Momenteel worden lopende projecten uitgevoerd door Davo Maras (Beyond Binary Bars) en Quinn Arijs (Test & Tell).

Waarom is het TIP te vinden in het UZ Gent?

Om de continuïteit en kwaliteit van de informatieverstrekking te garanderen, werd het TIP van bij aanvang gehuisvest in het Centrum voor Seksuologie en Gender (CSG) dat verbonden is aan het UZ Gent. De coördinator van het CSG is de oprichter van het TIP, Joz Motmans. Joz beheert voor het TIP de personeelszaken, financieën en onderzoek.

Het UZ Gent heeft jarenlange expertise in transgenderzorg en geniet op dat vlak een uitstekende reputatie. Met het oog op het bewaken van de neutraliteit, heeft het TIP echter géén toegang tot medische dossiers op het UZ Gent of tot de agenda van de artsen, noch zijn we aanwezig op besprekingen van patiënten/cliënten op het genderteam.

Kortom: er is geen inmenging in of kennis over de lopende behandelingen of begeleidingen. Wél wonen we de vergaderingen van het genderteam bij voor de algemene punten om de informatie en communicatie tussen hulpvragers en hulpverleners te bevorderen, en een vinger aan de pols te houden voor wat betreft de nieuwe medische en beleidsmatige ontwikkelingen. Tevens hebben we ook mooie samenwerkingen met de andere genderteams in Vlaanderen. De info over zorgaspecten is daardoor steeds up to date. Indien we je niet meteen een antwoord kunnen bieden, zijn we in de positie om dit snel voor jou na te vragen bij heel wat zorgverleners die actief zijn in transgenderzorg.

Structurele samenwerking met CAW

Het Transgender Infopunt heeft sinds 2019 een structurele samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen, het referentie-CAW voor het transgenderthema. Concreet houdt dat in dat cliënten van het CAW met vragen over genderdiversiteit, hun genderidentiteit of -expressie verder op weg geholpen worden. De CAW-hulpverleners worden bovendien opgeleid door onze liaison Melanie Verbeke, die klaar staat om de CAW-hulpverleners van deskundig advies en ondersteuning te voorzien.

Lees verder op de pagina over de structurele samenwerking met CAW.

Ondersteunen van familiewerkingen

Het TIP coördineert en ondersteunt verschillende familieprojecten voor de omgeving van transgender personen: 

  • Partnerproject: bestaande uit een buddywerking en thema- en praatavonden voor partners en ex-partners van transgender personen.
  • Berdache vzwExterne link : bestaande uit een buddywerking en ontmoetingsmomenten voor ouders van gendervariante kinderen of transgender jongeren en volwassenen. 

Consultancy 

Voor alle andere vragen kunnen organisaties en instanties bij het TIP terecht voor consultancy, educatie of onderzoek. Deze aanvragen worden steeds in team besproken. Gezien het kleine team kunnen we helaas niet op elke vraag ingaan en zal er tevens een vergoeding gevraagd worden voor de opdracht. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Safe space

We proberen een safe space, of veilige toegankelijke plek, te zijn voor iedereen ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, geloof, genderidentiteit of -expressie, geslacht, seksualiteit, ... 

Je kan rekenen op discretie, want wij hebben beroepsgeheim. In onze disclaimer vind je informatie over de inhoud van de website, jouw privacy, welke gegevens we bijhouden en waarom we dat doen. Videogesprekken worden niet opgenomen en namen of e-mailadressen worden niet bijgehouden. Je kan voor je eigen veiligheid de browsergeschiedenis wissen. Wanneer je naar ons belt, dan is dat anoniem.

Laatst nagekeken op: .