Onderzoek naar seksuele gezondheid en hiv: Test & Tell

Het TIP verzamelt data voor de studie ‘Test & Tell’ naar de seksuele gezondheid en hiv-prevalentie bij transgender en non-binaire personen in Vlaanderen en Brussel. Het TIP doet dit in opdracht van en in samenwerking met het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen) en het Centrum voor Evidence-Based Practice (CEBaP), verbonden aan Rode Kruis-Vlaanderen.

Dit onderzoeksproject loopt van december 2021 tot juni 2023.

Ontwikkeling zelfhulpgids voor gedetineerde trans personen: Beyond Binary Bars

Het TIP coördineert het project ‘Beyond Binary Bars’, gericht op een situatieverbetering voor transgender personen die in een Belgische gevangenis verblijven. Concreet zal het TIP volgend materiaal ontwikkelen:

  • Een zelfhulpgids voor transgender personen die in een Belgische gevangenis verblijven;
  • Infosheets voor het penitentiair personeel over hoe zij trans personen kunnen ondersteunen;
  • Opleidingsmateriaal voor de opleidingscentra (OCPP) voor penitentiair personeel.

Het project loopt van september 2022 tot juni 2023.

Gendersensitief handelen binnen eerstelijnsgezondheidszorg (Domus Medica)

Het TIP werkt mee aan het project 'Gendersensitief handelen binnen eerstelijnsgezondheidszorg' van Domus Medica. Binnen dit project wordt een themadossier (zie website Domus MedicaExterne link ) en LOK-pakketten voor huisartsen ontwikkeld m.b.t. de gezondheid van LGBTI+ personen.

Alle liefs voor M/V/X (Gezinsbond)

Het TIP werkt en denkt mee voor het project 'Alle liefs voor M/V/X' van de Gezinsbond en gaf een webinar 'Samen in transitie: wat betekent een genderzoektocht voor mij en mijn gezin?'. De webinar kan herbekeken worden via de website van de GezinsbondExterne link .

Leef- en genderinclusieve dienstverlening en communicatie (stad Antwerpen)

Voor het traject 'gender- en leefinclusieve dienstverlening en communicatie' van stad AZntwerpen schrijft het TIP handvaten over hoe zij hun dienstverlening en communicatie op verschillende vlakken leefvorm- en genderinclusief kunnen maken. Daarnaast helpen we ook bij het opstellen van een e-learning voor het stadspersoneel over dit thema.

Het project loopt van oktober 2022 tot april 2023.

 

Laatst nagekeken op: .