Nieuwe cijfers geweldervaringen bij LGBTI+ personen bekend

Eind 2020 gaf Vlaams minister voor Gelijke Kansen, Bart Somers, opdracht om onderzoek te doen naar de geweldervaringen ten aanzien van LGBTI+ personen in Vlaanderen en Brussel. Aangezien de laatste onderzoeken ruim 5 jaar geleden werden uitgevoerd, beoogde dit onderzoek om meer actuele informatie te verschaffen over recente geweldervaringen. 

De studie nam als centrale onderzoeksvraag: “Welke ervaringen hebben LGBTI+ personen met geweld in de twee jaar voorafgaand aan het onderzoek?”.  Door geweldervaringen te bevragen in de twee jaar voorafgaand aan het onderzoek kunnen de voorliggende onderzoeksresultaten als een nulmeting dienen. 

Resultaten

De studie toont dat er geen verbetering is in de vergelijking met voorgaande studies naar geweldervaringen bij holebi1 en transgender personen2 . LGBTI+ personen worden nog steeds slachtoffer van verbaal, fysiek, seksueel en materiaal geweld en dat is zeer verontrustend. 

  • 93.1% (N=871) geeft aan minstens één vorm van verbaal of psychisch geweld meegemaakt te hebben, waarvan 92.6% (N=799) aangeeft dat dit gebeurde omwille van hun seksuele oriëntatie of/en genderidentiteit of/en intersekse beleving.
  • 36.5% (N=262) geeft aan minstens één vorm van fysiek geweld meegemaakt te hebben, waarvan 58.8% (N=141) aangeeft dat dit gebeurde omwille van hun seksuele oriëntatie of/en genderidentiteit of/en intersekse beleving.
  • 64.5% (N=433) geeft aan minstens één vorm van seksueel geweld meegemaakt te hebben, waarvan er 67.4% (N=292) aangeeft seksueel geweld te hebben meegemaakt omwille van hun seksuele oriëntatie of/en genderidentiteit of/en intersekse beleving.
  •  27.2% (N=166) geeft aan minstens één vorm van materieel geweld meegemaakt te hebben, waarvan 31.9% (N=53) aangeeft dat dit gebeurde omwille van hun seksuele oriëntatie of/en genderidentiteit of/en intersekse beleving. 

Deze geweldervaringen hebben een grote impact op het welzijn van LGBTI+ personen. 

  • De gemiddelde levenstevredenheid in de volledige steekproef is 6.5/10, wat lager is dan de 7.4/10 bij algemene Belgische populatie. 
  • 69.1% (N=647) heeft ooit ernstig gedacht om een einde aan hun leven te maken en 52% (N=487) heeft hier meermaals aan gedacht. 
  • Van de steekproef heeft 26.2% (N=245) ooit een zelfmoordpoging ondernomen, waarvan 12.2% (N=114) meerdere pogingen.