Wat is de genderkoek?

De genderkoek is een leermiddel om de verschillende onderdelen van onze seksuele en genderidentiteit in kaart te brengen. Mensen zijn niet in rigide binaire seksualiteits- en genderhokjes te plaatsen. Er zijn bijvoorbeeld veel verschillende variaties mogelijk in geslachtskenmerken, genderidentiteiten, genderexpressies en vormen van romantische en seksuele oriëntaties.

Video: genderkoek

 Kruispuntdenken

Kruispuntdenken is een sociologisch denkkader waarmee we licht werpen op de verschillende aspecten die jouw identiteit uniek maakt. Het gaat erom dat je maatschappelijke positie bepaald wordt door de kruising tussen verschillende aspecten van onze identiteit, zoals gender, seksuele oriëntatie, klasse, nationaliteit, huidskleur, afkomst, gezondheidsstatus, enz. Al deze factoren beïnvloeden en versterken elkaar waardoor unieke ervaringen van uitsluiting of privileges kunnen ontstaan. Het erkennen van deze meervoudige identiteit en de hieraan verbonden machtsposities noemen we intersectionaliteit of kruispuntdenken. 

Ella vzw, handleiding intersectioneel denken, 2014.

Laatst nagekeken op: .