Waar dien je een aanvraag tot wijziging in?

Je vraagt de aanpassing aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Als dit niet mogelijk is, gebeurt de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gewone verblijfplaats. Dit houdt in dat je een afspraak maakt bij het gemeente- of stadhuis waar je gedomicilieerd staat/woont. 

Als je niet meer in België bent gedomicilieerd, dan dien je de aanvraag in bij de Belgische gemeente waar je het laatst was ingeschreven. Als je nooit in België bent gedomicilieerd, dan richt je je tot de stad BrusselExterne link .

Wat/wie neem je mee?

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen nemen mee: 

 • Identiteitsbewijs; 
 • Ondertekende verklaring (zie verder);
 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis). 

Niet-ontvoogde minderjarigen (vanaf 12 jaar) nemen mee: 

 • Identiteitsbewijs; 
 • Ondertekende verklaring (zie verder); 
 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis);
 • Beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Welke procedure moet je doorlopen?

Indienen verklaring

Je maakt een afspraak bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats, en je geeft een schriftelijke en ondertekende verklaring af. Hierin neem je op:  

 • Je officiële naam en voornaam (zoals op je huidige identiteitskaart), je geboortedatum en geboorteplaats; 
 • Dat je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit; 
 • Het voorstel van de nieuwe voornaam/voornamen die in overeenstemming is/zijn met je genderidentiteit.

Je kan hier een modelverklaring downloaden om je verklaring op te stellen. Je kan dit formulier normaal ook krijgen bij de ambtenaar van burgerlijke stand en ter plaatse invullen.  

De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt akte van de verklaring en je krijgt een ontvangstbevestiging dat verwijst naar de brochure over de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing van de voornaam. Indien geen bezwaar kan de voornaamswijziging onmiddellijk of binnen enkele dagen worden afgerond. Enkel als bijkomend onderzoek nodig blijkt, kan de procedure tot drie maanden duren. 

Onder ‘gevolgen na aanpassing’ vind je een overzicht van alle instanties waarbinnen je voornaam automatisch gewijzigd zal worden, en bij welke instanties je je wijziging zelf zal moeten communiceren. 

Kan je de voornaam en geslachtsregistratie gelijktijdig laten aanpassen?

De procedures voor voornaamswijziging en aanpassing van geslachtsregistratie  kunnen op hetzelfde moment gestart worden, maar dat hoeft niet. Het kan echter wel administratief voordelig zijn om dit gelijktijdig in gang te zetten, want dan hoef je slechts één keer een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. 

Hoeveel keuzevrijheid in voornaam heb je?

De ambtenaar van de burgerlijke stand beslist of de aanvraag voor een voornaamswijziging voldoende gemotiveerd is. Men mag niet weigeren op basis van gerechtelijke voorgeschiedenis. Bij het kiezen van een nieuwe naam heb je veel vrijheid. Je kan kiezen voor een enkele voornaam of een dubbele naam, een klassieke of unieke voornaam of zelfs voor een genderneutrale voornaam. In België bestaat geen duidelijke wet met een lijst aan voornamen die verboden zijn. Zolang de voornaam niet opzettelijk belachelijk of beledigend is, is de keuze groot. 

Voor 1 oktober 2023 was er de bijkomende vereiste dat de eerste zelfgekozen voornaam in overeenstemming was met de innerlijke beleefde genderidentiteit. Dit is niet langer nodig. Je kan ook meermaals een wijziging van voornaam aanvragen. 

Voornaam aanpassen bij minderjarigen

Je kan vanaf 12 jaar een aanvraag indienen om de voornaam te laten aanpassen. De stappen zijn dezelfde als hierboven beschreven, maar er is één bijkomende vereisten:  

 • Je moet je laten bijstaan door je beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) die toestemming geven en mee ondertekenen. 

Bijstand ouders/wettelijk vertegenwoordigers

Als minderjarige (12-17 jaar) moet je bijgestaan worden door je beide ouders of door je wettelijke vertegenwoordiger(s). Je beide ouders moeten de verklaring mee ondertekenen en aanwezig zijn. Indien het onmogelijk is voor je ouders om gelijktijdig te ondertekenen (bv. door een vechtscheiding, niet-matchende werkuren,...), dan kunnen zij dit ook elk afzonderlijk doen op een verschillend moment.  

Indien één van je ouders weigert om je bij te staan, kan je met een verzoekschrift aan de familierechtbank vragen om een ‘voogd ad hoc’ aan te duiden. In dit geval krijg je een advocaat toegewezen door de rechter, die je zal bijstaan in de plaats van je ouder(s). 

Laatst nagekeken op: .