Vereenvoudigde nieuwe aanpassing

Het is zeldzaam dat mensen in de praktijk twee of meerdere keren hun voornaam willen veranderen, maar het komt voor. Het gaat dan vooral om mensen die zich identificeren als genderfluïde (of gelijkaardig), om mensen die vinden dat ze een verkeerde keuze maakten, of bij wie de sociale omgeving zó slecht op de wijziging reageert, dat ze die willen terugdraaien.

Sinds 1 oktober 2023 kan iedereen onbeperkt de geslachtsregistratie en voornaam wijzigen. Een nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie en/of voornaam, nadat je al eens je geslachtsregistratie en/of voornaam wijzigde, kan via de gekende administratieve procedure bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je vraagt dit simpelweg aan bij het gemeente- of stadhuis waar je woont. 

Context: oude wetgeving

Voordien was er sprake van een onherroepelijk karakter, waardoor je slechts 1 maal je geslachtsregistratie en voornaam kon wijzigen via de normale procedure. Wou je toch graag terugkomen op die stap, dan moest je een terugkeerprocedure doorlopen via de rechtbank en een verzoekschrift indienen. Dit was een dure en omslachtige procedure met geen garantie op goedkeuring.

De huidige wet komt tegemoet aan kritiek van het Grondwettelijk Hof, dat delen van de Transgenderwet vernietigdeExterne link . Door de principiële onherroepelijkheid konden mensen slechts eenmaal hun geslachtsregistratie of voornaam aanpassen via een eenvoudige procedure. Dat element uit de wet druiste volgens het Grondwettelijk Hof in tegen het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van personen met een fluïde genderidentiteit. 

In 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de principiële onherroepelijkheid van een aanpassing van de geslachtsregistratie en voornaam en de daarmee samenhangende terugkeerprocedure de Grondwet schendt. Op 6 juli 2023 werd het wetsontwerp dat meervoudige aanpassingen toelaat goedgekeurd door de kamer. Op 21 september 2023 verscheen dan de "wet tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie"Externe link  in het Staatsblad. Je leest er in onze nieuwspostExterne link  alles over. 

Laatst nagekeken op: .