Kamer akkoord met onbeperkte aanpassingen geslachtsregistratie en/of voornaam

Donderdagavond op 6 juli 2023 werd het wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Marie-Colline Leroy goedgekeurd door de Kamer. Dit wetsontwerp komt tegemoet aan kritiek van het Grondwettelijk Hof, dat delen van de Transgenderwet uit 2017 vernietigde. Het Grondwettelijk Hof maakte bezwaar tegen de ‘principiële onherroepelijkheid’ van een aanpassing van de geslachtsregistratie en de voornaam. Door de principiële onherroepelijkheid kunnen mensen slechts eenmaal hun geslachtsregistratie en of voornaam aanpassen via een eenvoudige procedure.

Dat element uit de wet druiste volgens het Hof in tegen het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van personen met een fluïde genderidentiteit. Mensen die voor de tweede keer hun geslachtsregistratie of voornaam wilden aanpassen, moesten naar de familierechtbank stappen voor een omslachtige én dure procedure. 

Wat staat er in het wetsontwerp?

  • De nieuwe wettekst schrapt de principiële onherroepelijkheid: iemand zal dus meerdere keren van geslachtsregistratie of voornaam kunnen veranderen.
  • De procedure voor de familierechtbank wordt afgeschaft: een aanpassing van de geslachtsregistratie of voornaam zal opnieuw via de eenvoudige procedure verlopen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bij de eerste aanpassing;
  • het is niet langer nodig om twee keer, met een bepaalde termijn ertussen, formeel te bevestigen dat iemand wel degelijk wil overgaan tot het aanpassen van de geslachtsregistratie en/of de voornaam.

In een tweede fase van de hervorming wil de federale regering ook de erkenningsmogelijkheid voor personen met een non-binaire genderidentiteit aanpakken.