Algemeen

De juridische wijziging van een voornaam en/of geslachtsregistratie geldt vanaf het moment van de inschrijving. Dit betekent dat de nieuwe voornaam en/of het nieuwe geregistreerd geslacht geldt vanaf het heden en voor de toekomst, maar niet in het verleden. Deze zogenaamde ‘ex nunc’ regeling, werd gekozen om rechtsonzekerheid te voorkomen en de persoon- en familierechtelijke verhoudingen die bestaan, te behouden. Concreet betekent dit dat alle reeds bestaande familiebanden en daarmee gepaard gaande akten behouden blijven. Juridisch blijf je immers dezelfde persoon. Dit wilt zeggen dat de wijziging niet retroactief werkt, en dus reeds bestaande akten ongemoeid laat. 

Als je geslachtsregistratie aan je geboorteakte werd gekoppeld, zullen alle akten die nadien volgen, worden opgemaakt op basis van je nieuwe geslachtsregistratie. Een nieuwe huwelijksakte zal met andere woorden op basis van je nieuwe geslacht opgesteld worden. Idem voor wat je voornaamswijziging betreft: is je voornaamswijziging aan je geboorteakte gekoppeld, dan worden alle volgende akten op basis van deze nieuwe voornaam opgesteld. Een vermelding van de oude voornaam of het oude geslacht op nieuwe akten is onnodig en schaadt zelfs de privacy van de betrokkene. 

Eigendomsakte 

Indien je een eigendom bezit, dan sta je in die akte met naam en toenaam vermeld. Deze akte wordt na een wijziging van voornaam en/of geslachtsregistratie niet ongeldig. Bij een eventuele toekomstige verkoop zal de voornaamswijziging in de historiek van het eigendom in de verkoopakte vermeld kunnen worden. Bespreek dit eventueel met je notaris. Weet dat deze toegang heeft tot de geschiedenis van je akten. 

Is enkel je voornaam maar niet je geslachtsregistratie gewijzigd, dan kan je vragen aan je notaris om de gebruikelijke vermelding van ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’ weg te laten. Overeenkomstig art. 12, eerste lid Organieke wet Notariaat moeten in een notariële akte de partijen vermeld worden met hun naam, gevolgd door hun voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats + rijksregisternummer. Een vermelding van het gender of een gegenderde aanspreking is dus wel gebruikelijk maar niet wettelijk noodzakelijk. 

Geboorteakte 

Ben je juridisch vader of moeder van een kind, dan zal je dit ook blijven, zelfs al ben je juridisch gezien vrouw of man geworden. De geboorteakte van je kind wordt immers niet aangepast. Je kind kan dit wel zelf aanvragen indien het dat wenst bij de dienst Burgerlijke Stand – Geboorten. 

Huwelijksakte 

Was je reeds getrouwd dan heb je een huwelijksakte met je oude voornaam. Ook in het huwelijksboekje van je ouders sta je met je geboortenaam vermeld. Ook dit kan je laten aanpassen via de burgerlijke stand van je gemeente (dienst Huwelijken). 

Raad van bestuur of vennootschap 

Ben je partner, vennoot, zetel je in een raad van bestuur waarvan de namen in het staatsblad werden gepubliceerd: geen nood. Een aanpassing in het staatsblad is niet noodzakelijk om je positie nog als rechtsgeldig te behouden. Maak eventueel gebruik van een moment waarop veranderingen aan statuten worden opgemaakt en gepubliceerd, om tevens je naamsverandering ook te laten vermelden. 

Laatst nagekeken op: .