Lancering van het Transgender Infopunt

Het Transgender Infopunt (TIP) werd opgestart als innovatief project door dr. Joz Motmans (algemeen coördinator Centrum voor Seksuologie en Gender, UZ Gent) en prof. dr. Guy T'Sjoen (diensthoofd Endocrinologie en Centrum voor Seksuologie en Gender, UZ Gent). De lancering van het TIP vond plaats op 15 maart 2013. 

Joz Motmans en pascal Smet lanceren het Transgender Infopunt.

Subsidiëring van het Transgender Infopunt

Dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van het gelijke kansen beleid van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, kon het TIP opstarten met een infowebsite. Dit voor de periode van 1 september 2012 tot 31 augustus 2013. Vanaf 1 september 2013 werd de werking van het TIP verlengd voor een tweede werkingsjaar.

Voor de periode 1 september 2014 tot 31 augustus 2015 werd het TIP een derde maal verlengd door middel van projectsubsidies van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen.

Een kleine projectsubsidie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zorgde er in 2013-2014 voor dat een groot deel van de website ook in het Frans beschikbaar werd. De Franse site is echter niet gekoppeld aan onze dienstverlening. Het TIP wordt niet gefinancierd voor een jaarlijkse update van de Franstalige website, dus de informatie wordt niet geüpdatet. We hopen in de nabije toekomst wel opnieuw de Franstalige website leven in te blazen en samenwerkingen aan te gaan met Waalse trans organisaties. 

Dankzij een kleine projectsubsidie van de Vlaamse minister van Welzijn, werd in 2014 gewerkt aan het bevorderen van transgenderzorg in Vlaanderen door het ontwikkelen van een zorgpad en -kaart. Dit heeft als doel om de kennis over transgenderzorg en de doorverwijsmogelijkheden in Vlaanderen te bevorderen.

Het transgender zorgpad biedt aan de verschillende soorten zorgverstrekkers alsook aan de cliënten of gebruikers een overzicht van de verschillende mogelijke aspecten van transgenderzorg. De informatie op het zorgpad en het aanbod op de zorgkaart laat toe dat een hulpverlener of transgender persoon goed geïnformeerd het persoonlijke traject kan uitstippelen naar de persoonlijke behoefte en wensen.

Voor de periode 1 september 2015 – 31 augustus 2016, ontvingen wij voor de vierde maal een projectsubsidie van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen. Ditmaal ging het budget tevens omhoog, wat ons de kans gaf om een bijkomende medewerker (Melanie Verbeke) aan te werven, en per oktober 2015 de openingsuren te verdubbelen.

In 2015-2016 kende de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een projectsubsidie toe om de opvang van (ex-)partners van transgender personen te bevorderen. Hiertoe startte het TIP met het partnerproject. Ook voor 2016-2017 kon het TIP rekenen op projectondersteuning vanuit Gelijke kansen en vanuit Welzijn.

Ad nominatum gesubsidieerde partner

Vanaf 2018 is het Transgender Infopunt erkend als ad nominatum gesubsidieerde partner van het Vlaamse Gelijke Kansen beleid. Dankzij deze erkenning zijn we in staat om onze werking structureel vorm te geven. Tevens werkte het TIP verder met zowel het Familieplatform vzw als met de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s), om de welzijnscomponenten van onze werking structureel te verankeren.

In samenwerking met çavaria en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) startte het TIP met een suïcidepreventieproject. De website www.gendervonk.beExterne link is daar een resultaat van.

Samenwerking met CAW

Sinds 2019 werd Melanie Verbeke (1.0 VTE) aangesteld bij het referentie-CAW Oost-Vlaanderen, wat gefinancierd wordt door de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid. Van hieruit verzorgt ze 1 dag front en 1 dag back-up permanentie op het TIP, en blijft ze aanspreekpunt voor de familiewerkingen. Ze houdt tevens de zorgkaart up-to-date. Daarnaast bouwt ze binnen de structuren van het CAW een verankering uit voor het transgenderthema.

Huidig team

Wil je ons huidig team leren kennen? Kijk dan even op de pagina ons team.

Laatst nagekeken op: .