Wachtlijsten transgenderzorg onder druk

Toenemende vraag naar transgenderzorg

Vandaag verscheen er opnieuw verschillende nieuwsberichten over de wachtlijsten voor transgenderzorg. Voor de zoveelste keer wordt er aan de alarmbel getrokken, en dit al sinds 2019. Het tekort aan opgeleide en gespecialiseerde zorgverleners en het stijgende aantal aanvragen doen de wachtlijsten ontploffen.

Zo is het ondertussen bij het Centrum voor Seksuologie en GenderExterne link van UZ Gent gemiddeld 2.5 jaar wachten op een eerste intakegesprek bij de psycholoog. In 2023 waren er 845 aanmeldingen. Meer dan dubbel zoveel als in 2017, toen UZ Gent nog geen wachtlijst had.

Dit maakt mensen met gendervragen en/of genderdysforie en iedereen die hen begeleid bij hun genderzoektocht of transitie terecht radeloos. Want na dat eerste gesprek bij de psycholoog volgt voor velen nog een lang en soms ook zwaar zorgtraject.

“Als je weet dat elke psycholoog minstens 100 mensen begeleidt, dan loopt de wachttijd door een tijdelijk afwezige collega snel op”, zegt Joz Motmans, coördinator van het Centrum voor seksuologie en gender van UZ Gent. “We beseffen uiteraard dat dat een impact heeft. Het is verschrikkelijk om mensen te moeten zeggen dat we hen nu niet kunnen helpen.” (Bron: De Morgen)

Heel wat mensen doen beroep op het genderteam van UZ Gent omwille van de terugbetaling voor psychische begeleiding of/en omdat het de enige plek is waar je als trans man terecht kan voor de metadoioplastieExterne link of falloplastieExterne link  (constructie penis). 

Maar ook andere genderteams en zorgverleners vanop onze zorgkaartExterne link merken de groeiende vraag naar info, ondersteuning en (medische) begeleiding. 

“In het begin meldden zich vooral patiënten die psychologische hulp wilden voor ze zich aanmeldden bij een
genderkliniek”
, zegt psycholoog Els Bossant, die al vijftien jaar trans personen begeleidt en op de zorgkaart staat. “Door de lange wachttijden vragen nu veel meer mensen om onder mijn begeleiding aan hun transitie te beginnen. En dan verwijs ik hen bijvoorbeeld al door naar een endocrinoloog voor hormoontherapie.” (Bron: De Morgen)

Ondanks de opkomst van meerdere genderteams in Vlaanderen en de uitbreiding van onze zorgkaart, zijn er toch aanzienlijke vertragingen in het verkrijgen van toegang tot gespecialiseerde zorg. Dit vormt een grote uitdaging voor mensen die op zoek zijn naar psychische ondersteuning en/of genderbevestigende behandelingen. 

Federale overheid erkent de nood aan kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke transgenderzorg

Minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke erkent de nood aan nieuwe genderteams. Ook het (financieel) versterken van bestaande genderteams blijft voor de overheid een belangrijk aandachtspunt. een eindje terug communiceerde hij dat de federale regering 480.000 euro extra voorziet voor transgenderzorg. Externe link We hopen dat de overheid haar belofte nakomt en investeert in de geestelijke gezondheidszorg voor trans personen. 

De federale overheid gaf de opdracht aan het RIZIV om een oproep te lanceren voor ziekenhuizen die zich wilden kandidaat stellen als centrum voor terugbetaalbare transgenderzorg. Maar liefst 8 ziekenhuizen stelden zich kandidaat om in te tekenen op de conventie transgenderzorg. Tegen de zomer zullen we meer duidelijkheid hebben over welke ziekenhuizen, naast UZ Gent en CHU Luik, terugbetaalde psychologische zorg mogen aanbieden en worden opgenomen in de conventie.

''Ik sta op een wachtlijst... Wat nu?''

Het TIP krijgt veel vragen omtrent de wachtlijsten en erkent de impact die de wachtlijsten hebben op het mentaal welzijn van trans of genderzoekende personen. 

Er zijn een aantal zaken die je in afwachting van een eerste gesprek bij een psycholoog van een genderteam kan doen. Via onze pagina 'ik sta op een wachtlijst, wat nu'Externe link vind je heel veel tips en links terug.