Vandaag is het Trans Prisoner Day of Action and Solidarity

Trans Prisoner Day of Action & Solidarity vindt elk jaar plaats op 22 januari.

Deze dag werd in het leven geroepen om de aandacht te vestigen op de vooroordelen waarmee transgender personen in gevangenissen geconfronteerd worden. Wereldwijd lopen gedetineerde transgender personen het risico op stigmatisering en onbegrip, het gebrek aan informatie, weinig tot geen toegang tot genderbevestigende (medische) zorg en goederen, plaatsing in een afdeling die niet overeenkomt met hun genderidentiteit of voorkeur en blootstelling aan microagressies of vormen van geweld.

Transgender personen in Belgische gevangenissen

In maart 2023 kondigde de FOD Justitie aan dat ze interne aanbevelingen opstelde voor de omgang met gedetineerde transgender personen in Belgische gevangenissen. De aanbevelingen werden voorgesteld tijdens het Colloquium 'Gender & Justitie' op 18 april 2023Externe link .

Daarnaast werkte het Transgender Infopunt in 2023 aan het project Beyond Binary Bars,Externe link gesteund door het federale gendergelijkheidsbeleid. In het kader van dit project ontwikkelde het TIP:

Dankzij de structurele samenwerking met het CAWExterne link kregen alle teams justitieel welzijnswerk (JWW) van Vlaanderen en Brussel een vorming over het transgenderthema. Trajectbegeleiders en organisatieondersteuners van JWW zijn CAW-hulpverleners die gedetineerde personen ondersteunen in de gevangenis (d.m.v. één op één gesprekken of in groep door het organiseren van activiteiten).

Lees meer over genderdiversiteit binnen het gevangeniswezen op de pagina 'Detentie'.

Aandacht in onderzoek

Ook in de academische wereld verschenen steeds meer publicaties waarin de noden en behoeften van transgender personen in Belgische gevangenissen aangekaart worden. In onderstaande video  geeft onderzoekster Aurore Vanliefde meer uitleg over haar studie naar de ervaringen van LHBTI-personen in detentie: