Infosheet voor penitentiaire medewerkers Vragen en antwoorden over transgender personen in gevangenissen

Deze infosheet is ontworpen door Transgender Infopunt (TIP) en is bedoeld voor penitentiaire hulp-, dienst- en zorgverleners die transgender personen in Belgische gevangenissen kunnen ondersteunen en begeleiden. De infosheet beoogt antwoorden te formuleren op veel gestelde vragen en handvaten aan te reiken, zodat men gedetineerde transgender personen kan informeren en ondersteunen gedurende hun detentietraject.

Uitgever: Transgender Infopunt
17 pagina's