Trans+ History Week: Een verkenning van trans geschiedenis

Voor het eerst organiseert QueerAFExterne link  de Trans+ History Week, die plaatsvindt van 6 tot 12 mei. Deze week biedt de gelegenheid om meer te leren over de uitgebreide en diepgaande geschiedenis van trans, non-binaire, genderdiverse en intersekse personen. In een tijd waarin anti-trans retoriek toeneemt en geweld tegen trans personen nog steeds een realiteit is, is het van cruciaal belang om een krachtige boodschap te sturen: trans personen zijn altijd al aanwezig geweest en zullen altijd blijven.

Waarom 6 mei?

Deze specifieke week begint op 6 mei, een datum die met opzet is gekozen vanwege de historische betekenis als de dag van de nazi-inval op 's werelds eerste genderkliniek in 1933. Het Institute of Sexology, een academische instelling die onderzoek doet naar seksualiteit en gender en pleit voor LGBTQI+ rechten, werd aangevallen en de volledige bibliotheekinhoud werd vernietigd.

Waarom is een Trans+ History Week nodig?

Het herinnert ons eraan dat trans personen altijd deel hebben uitgemaakt van onze samenleving. Ondanks het opkomende idee dat trans en non-binaire identiteiten een recente 'trend' zijn, getuigen de diepgewortelde innerlijke ervaringen van gender bij trans personen van een lange geschiedenis. Hoewel de term 'transgender' pas in de jaren '60 werd geïntroduceerd, getuigen historische feiten van genderdiversiteit door de eeuwen heen en over verschillende culturen heen.

De volkstelling van 2021 in Engeland en Wales, waarbij voor het eerst een vraag over genderidentiteit werd gesteld, bevestigde dat 0,5% van de bevolking een genderidentiteit heeft die verschilt van de identiteit bij de geboorte. Dit onderstreept de behoefte aan erkenning en ondersteuning van trans personen, die hoewel een kleine minderheid, onze steun en respect verdienen.

De Trans+ History Week biedt ook een gelegenheid om de diversiteit binnen de gemeenschap van trans personen te vieren en te verkennen. Trans en genderdiversiteit bestaan al eeuwenlang in verschillende culturen over de hele wereld. Een voorbeeld hiervan is de historische Hijra-gemeenschap in Zuid-Azië, die al sinds de 13e eeuw een belangrijke rol speelt in de culturele en sociale context van de regio.

Daarnaast is het belangrijk om te erkennen dat trans en genderdiverse mensen altijd centraal hebben gestaan in de LGBTQI+ bevrijdingsbewegingen. Het moment van de Stonewall-opstand in 1969, waarbij trans activisten zoals Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera een essentiële rol speelden, markeert een keerpunt in de geschiedenis van LGBTQ+ rechtenbewegingen wereldwijd.

Werkboek Trans+ History

Trans+ History Week biedt een kans voor reflectie, onderwijs en viering van de prachtige en complexe geschiedenis van trans en genderdiversiteit. QueerAF heeft een werkboek samengesteld om deze geschiedenis te verkennen, een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen van deze belangrijke facetten van de menselijke ervaring.

Download het Trans+ History Week werkboek van QueerAFPDF voor een verkenning van trans geschiedenis.