TIP praat over genderdiversiteit in gevangenissen op colloquium ‘Gender & Justitie’

Vandaag was het Transgender Infopunt (TIP) aanwezig op het colloquium ‘Gender & Justitie’ Externe link georganiseerd door FOD Justitie. 

TIP medewerker Davo gaf samen met onderzoekster Aurore VanliefdeExterne link een presentatie over genderdiversiteit in onze Belgische gevangenissen. Het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie bracht in maart 2023 interne aanbevelingen uit voor de omgang met gedetineerde transgender personen. 

In navolging van de aanbevelingen werkt het TIP momenteel op het lopend project ‘Beyond Binary Bars’ waarbij we een zelfhulpgids ontwikkelen voor gedetineerde trans personen, infosheets voor penitentiaire zorg- en hulpverleners en opleidingsmateriaal voor de opleidingscentra, zodanig dat ook gedetineerde trans personen een humane detentie kunnen beleven.

Het colloquium kan hierExterne link herbekeken worden.