TIP en CAW zorgen voor aandacht voor LGBTQIA+ personen in de gevangenis

Er beweegt heel wat m.b.t. de gevangenis en het LGBTQIA+* thema. De FOD Justitie ontwikkelde in samenwerking met het Transgender Infopunt (TIP) en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) richtlijnen m.b.t. de omgang van transgender gedetineerden. Deze worden in 2023 uitgerold en gekoppeld aan een vorming van het gevangenispersoneel.

Momenteel loopt het project (Beyond Binary Bars) van het TIP. Daarin wordt een informatiegids ontwikkeld voor het penitentiair personeel alsook een meertalige toolkit voor gedetineerde transgender personen.

Het CAW werkt structureel samen met het TIP en kon niet achterblijven! Daarom krijgen alle JWW-teams in Vlaanderen een vorming op maat m.b.t. het LGBTQIA+ thema. JWW staat voor Justitieel Welzijnswerk. JWW medewerkers, tewerkgesteld vanuit het CAW, zijn mensen die gedetineerden ondersteunen in de gevangenis (één op één door gesprekken of in groep door het organiseren van activiteiten).

We hopen op deze manier dat er meer bewustwording is rond het thema, alsook dat het leven dragelijker wordt in detentie voor LGBTQIA+ personen.

*Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Queer/Questioning, Intersex, Asexual/Aromantic, + alle andere seksuele orientaties en genderidentiteiten