Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blaast 20 kaarsjes uit

Het Instituut voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (IGVM)Externe link mag vandaag 20 kaarsjes uitblazen! We vieren graag met hen mee!

We werken als lokaal meldpunt voor transfobie en discriminatie nauw met hen samen wat betreft klachten van trans personen en hun omgeving. Heb je zelf een klacht? Of wil je meer weten over je rechten? Op onze website vind je alle informatie terug! In het verleden konden we samen met hen al heel wat betekenen voor een aantal mensen die zich slachtoffer voelden van discriminatie. 

De afgelopen twintig jaar zette het Instituut zich samen met verschillende partners in voor gendergelijkheid door het uitvoeren van studies, sensibiliseren van het grote publiek, opleiden van eerstelijnsactoren en juridisch ondersteunen van slachtoffers. 

“Al te snel denkt men dat de strijd gestreden is: dat gendergerelateerde rechten al een eeuwigheid verworven zijn en alles nu 'in orde' is. Dit is echter niet het geval.” legt adjunct-directeur Liesbet Stevens uit. “Steeds meer mensen kloppen aan bij het Instituut. We mogen fier zijn op de vooruitgang die reeds geboekt is in ons land. Maar we zijn er nog lang niet.” waarschuwt Liesbet Stevens. “Graag zenden we deze boodschap ter gelegenheid van onze twintigste verjaardag de wereld in.”

Om hun 20 jaar te vieren lanceren ze onderstaande video en een aantal subvideo's. Hiermee willen ze de lange weg naar gendergelijkheid in de verf zetten. Eén van de sub-video's laat een trans vrouw aan het woord die getuigt over de wetswijziging van 2017 die het mogelijk maakte om eenvoudiger de geslachtsregistratie en/of voornaam aan te passen op de identiteitskaart, en welke rol het IGVM daarin heeft gespeeld. Deze video kan je bekijken op onze Facebook of Instagram pagina. 

Video