Dit was Transgender Infopunt in 2023

 

Nu 2023 achter ons ligt, is het moment aangebroken om terug te kijken op de hoogtepunten van het afgelopen jaar. In ons jaarverslag voor 2023 presenteren we een overzicht van een jaar vol activiteiten en prestaties!

Jaarverslag 2023

Het TIP ontvangt subsidies van Gelijke Kansen Vlaanderen en dient jaarlijks een uitgebreid jaarplan en -verslag op te stellen. Hierin worden de doelstellingen omgezet in concrete actieplannen, die aan het einde van het jaar worden geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

Voor het eerst deelt het TIP nu ook een beknopte versie van het jaarverslag met het grote publiek. Dit biedt een samenvatting van alle activiteiten die in 2023 zijn uitgevoerd.

Lees hier ons jaarverslag 2023PDF

Hoogtepunten in een notendop

In 2023 vierden we ons 10-jarig bestaan en ontvingen we de Diversity Award van çavaria voor het vertalen van de zorgbrochure in 7 talen. Daarnaast werden verschillende pagina's op de website geüpdatet. Het TIP was ook betrokken bij het opstellen van genderinclusieve taaladviezen, de ontwikkeling van een zelfhulpgids voor transgender gedetineerden, en organiseerde een inspiratiemoment voor meer dan 50 jongeren hulpverleners, en nog veel meer.

Helaas moest het TIP ook de resultaten van de Genoeg-studie bekendmaken, die hoge geweldcijfers onder LGBTI+ personen in Vlaanderen aantoont. Hoewel we vooroplopen op het gebied van transgenderrechten, blijft er veel werk op de plank liggen. Elk incident van geweld is er één te veel. We blijven streven naar meer nuance in debatten door voortdurende informatie en bewustwording, in de hoop dat transfobisch (verbaal) geweld afneemt.

Met de verkiezingen in 2024 in het vooruitzicht, worden dit belangrijke jaren waarin we moeten blijven werken aan een inclusieve samenleving voor trans personen en hun omgeving. Een samenleving waarin iedereen, ongeacht genderidentiteit of -expressie, zich veilig en gesteund voelt. Het TIP blijft zich hier de komende jaren volop voor inzetten. In 2023 hebben we daarom onze belangrijkste beleidsvoorstellenPDF gedeeld met alle politieke partijen en beleidsmakers.

Wil je op de hoogte blijven van onze werking?