Bereid je samen met het TIP voor op de verkiezingen 2024

Welke verkiezingen zijn er dit jaar in België?

We trekken dit jaar massaal naar de stembus, want in 2024 worden er opnieuw verschillende verkiezingen georganiseerd:

  • Zondag 9 juni: Europese, federale en regionale verkiezingen
  • Zondag 13 oktober: provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadverkiezingen
  •  Sociale verkiezingen: ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk

Op welke partij stem ik het best?

Het TIP raadt iedereen aan om zich goed in te lezen in de partijprogramma's. Deze vind je op de websites van de partijen. Daarnaast bestaan er een aantal stemtests die je meer richting kunnen bieden. 

Op 20 april organiseert çavaria een LGBTI+ verkiezingsdebatExterne link . Onder de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ vragen ze aan een aantal kopstukken hoe hun partijen inzetten op gender- en seksuele diversiteit in hun verkiezingsprogramma. Je kan dit debat live volgen via @cavariavzw op X, of later herbekijken via hun YouTube kanaal. 

Memorandum

Graag grijpt het TIP dit momentum aan om (trans)genderinclusie hoger op de politieke agenda te plaatsen. In dit memorandumExterne link PDF formuleerde het TIP concrete beleidsvoorstellen die aan alle politieke partijen bezorgd werden.

Hoe wordt de kiezerslijst samengesteld?

Elke volwassen Belgische inwoner die voldoet aan de kiesvoorwaarden wordt opgenomen op de kiezerslijst. Dit is de lijst van iedereen die uitgenodigd (13 oktober) of verplicht (9 juni) wordt om op te dagen bij een stembureau in de buurt. Je krijgt die uitnodigingsbrief en oproepbrief, oftewel kiesbrieven, via de post. Sommige gemeenten versturen daarnaast ook een digitale uitnodigingsbrief.

Welke gegevens worden er opgenomen in de kiezerslijst?

Voor elke persoon die aan de kiesvoorwaarden voldoet, bevat de kiezerslijst de voornaam of voornamen, achternaam, geboortedatum en hoofdverblijfplaats.

 Zodra er lijsten uit het Rijksregister zijn getrokken, kunnen de gemeenten hun kiezerslijst bij het Rijksregister opvragen. Om de kiezerslijst voor de verkiezingen van 13 oktober op te stellen, baseert men zich op de gegevens uit het rijksregister op 1 augustus. Ook voor de andere verkiezingen op 9 juni wordt op voorhand zo'n kiezerslijst opgesteld. Daar vinden we helaas de datum nog niet van terug. 

Wordt mijn voornaam en geslachtsregistratie opgenomen op de kiesbrieven?

Ja, jouw persoonsgegevens worden opgenomen op de brief en enveloppe. Personen die na de datum van de uitdraai uit het rijksregister hun voornaam en/of geslachtsregistratie lieten aanpassen, ontvangen een kiesbrief op basis van hun verouderde gegevens.

Ze adresseren in dat geval met de oude voornaam en voegen hier mogelijks de aanspreking 'mevrouw" of 'de heer' aan toe, passende bij het geslacht dat eerder geregistreerd stond. 

Wat kan ik doen als mijn kiesbrief niet de juiste gegevens vermeld? 

De eerste stap is om het college van burgemeester en schepenen van je gemeente te vragen om je gegevens aan te passen op de kiezerslijst zodat ze terug overeenkomen met je identiteitskaart. Je doet dit best zo snel mogelijk. 

Je kan hiervoor mailen of langsgaan op je gemeente. De dienst bevolking of burgerzaken van de gemeente is hiervoor de meest geschikte dienst om te contacteren. Indien je rond één van de stemdagen van plan bent om je voornaam en/of geslachtsregistratie aan te passen, informeer dan even bij hen naar de procedure en mogelijkheid om de kiesbrief aan te passen. 

Wat als ze de kiesbrief niet willen aanpassen bij mijn stad- of gemeentehuis?

Indien men jouw verzoek niet willen inwilligen, dan kan je een officieel bezwaar indienen tegen de kiezerslijst (tegen ontvangstbewijs of via een aangetekend schrijven). Dit bezwaar moet je indienen bij jouw stad- of gemeentehuis. Indien de gemeente hier ook niet mee akkoord gaat, dan kan je nog in beroep gaan.

Ervaar je praktische problemen of discriminatie? Neem gerust contactExterne link met ons op. We signaleren dit graag aan de bevoegde instanties.