Introductie

Wat als je een (partner van een) trans persoon bent en een kinderwens hebt? Gezinnen waarvan één (of beiden) van de partners trans is, vragen zich vaak af welke opties ze hebben om hun kinderwens te vervullen. Er wordt meestal uitgegaan van het idee dat het als trans persoon niet evident is om kinderen te krijgen. Er zijn echter verschillende opties om de kinderwens wel degelijk te vervullen. 

Het thema kinderwens kwam vroeger niet of slechts in beperkte mate aan bod tijdens gesprekken met een hulpverlener. Veel trans personen gingen er dan ook van uit dat hun kinderwens niet bespreekbaar was. De laatste jaren wordt dit thema echter doorgaans wel uitvoerig besproken. Ook volgens de Standards of Care (SOC8)Externe link van WPATH is het heel belangrijk om dit thema aan te kaarten. In de SOC8, internationale richtlijnen voor transgenderzorg, wordt er zelfs een apart hoofdstuk aan gewijd.

Het is ook aan te raden om ouders van trans jongeren met of zonder een kinderwens ruimte te bieden om hun hart te luchten. Heel wat ouders van trans personen zien de kans op kleinkinderen slinken en kampen hierdoor mogelijks met een verlieservaring of/en moeten hun verwachtingen bijstellen. Het is cruciaal dat trans personen en hun omgeving zicht krijgen op mogelijke opties en goed geïnformeerd zijn over de effecten van een medische behandeling op de vruchtbaarheid. 

Vruchtbaarheid bij trans personen

Trans personen die bepaalde medische stappen zetten zoals langdurige hormonale behandeling en/of chirurgische ingrepen verliezen hierdoor vaak op termijn hun vruchtbaarheid. Trans personen met een kinderwens worden daarom voor een ingreep die de vruchtbaarheid vermindert of wegneemt, doorverwezen naar een fertiliteitsarts om de mogelijkheden te bespreken. Meer info lees je op de pagina 'Fertiliteitsbehandeling'. Echter zijn er heel wat trans personen die hun geslachtsregistratie voor 2018 veranderd hebben, toen de wet nog een sterilisatie vereiste. Sinds de wet van 2018 is dit gelukkig geen voorwaarde meer voor het aanpassen van de geslachtsregistratie. 

Sommige studies1 2 3 wijzen erop dat trans personen minder verlangen naar genetisch verwantschap met kinderen of sowieso een minder grote kinderwens hebben. Ongeveer de helft van de trans mannen ervaart een kinderwens4 . Een onderzoek5  uit de Verenigde Staten geeft ook aan dat het beroep doen op ei- of zaadcelpreservatie relatief laag ligt bij trans personen. Uit ander onderzoek6 onder trans personen die in behandeling zijn (of geweest zijn) aan het UZ Gent, blijkt dat 46% voor hun transitie een kinderwens had en 32% na het starten van een medische transitie. Binnen deze bevraagde groep werden geen verschillen tussen gendergroepen vastgesteld. Vooral jongeren vertonen een grote kinderwens. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 20% van de ondervraagde personen het best moeilijk heeft met de eventuele verminderde vruchtbaarheid, wat er op wijst dat dit thema tijdens gesprekken aan bod dient te komen.

Vooral jonge mensen, die nog aan hun volwassen leven moeten beginnen, hebben het erg moeilijk met de mogelijkheid dat zij later misschien geen of moeilijker kinderen kunnen krijgen7 8 . Trans personen vrezen dat alternatieve opties, waaronder pleegzorg, adoptie of draag- of gedeeld ouderschap vaak lang aanslepen, duur en complex zijn. De meeste trans personen met een kinderwens zijn dan ook bereid om de hormonale behandeling uit te stellen of te onderbreken om aan fertiliteitspreservatie te doen of een kind te verwekken. Het is wel steeds oppassen voor een toename van genderdysforie tijdens het proces van fertiliteitspreservatie.

Soms moeten trans personen al op jonge leeftijd beslissingen maken die een weerslag kunnen hebben op hun vruchtbaarheid. Trans jongeren weten niet altijd of en wanneer ze kinderen willen, en het thema kinderwens is op dat moment vaak nog een ver-van-hun-bed-show. Toch is het belangrijk om hier – soms al op jonge leeftijd – goed over na te denken.

Ouderschap bij trans personen

De meeste trans personen kiezen ervoor om hun transidentiteit te delen met hun kind. Het is iets wat moeilijk te verzwijgen valt omdat het vaak toch op een bepaald moment uitkomt. De hoofdreden waarom sommige trans ouders het toch niet vertellen of tijdelijk uitstellen is om hun kind te beschermen tegen vooroordelen en discriminatie. Een andere reden is omdat ze het kind niet in verwarring willen brengen of/en willen gezien worden voor de ouder die ze zijn.

Trans personen kunnen hierover in gesprek gaan met hun kind aan de hand van boekjes die leeftijdsadequaat zijn. Interessante boekjes zijn terug te vinden in onze mediatheek. Tips om hierover in gesprek te gaan met kinderen vind je hier.

Er zijn weinig onderzoeken naar het welzijn van kinderen van trans personen. Beperkt onderzoek9  10 toont wel aan dat er geen verschil is tussen groep kinderen met een trans ouder en een controlegroep op vlak van cognitieve ontwikkeling, mentale gezondheid en genderidentiteit. 

Steun en ontmoeting van andere trans (wens)ouders

Er zijn verschillende plekken waar men terecht kan voor steun en contact met anderen rond het thema kinderwens:

  • Kinderwens vzwExterne link  wil ouders met een kinderwens op maat voorbereiden, ondersteunen en begeleiden. Deze vzw biedt steun en informatie en bouwt netwerken uit tussen zorginstellingen, hulpverleners en educatief medewerkers die vertrouwd zijn met het thema kinderwens. De laatste jaren is de vzw ook steeds meer bezig met het geven van vormingen en het organiseren van thema-avonden. Ze zijn er zeker ook voor trans personen met een kinderwens.
  • T&ParentExterne link  is een besloten Facebookgroep en interactief platform waar trans personen (en hun partners) met een (on)vervulde kinderwens terecht kunnen. In deze groep kunnen wensouders hun hart luchten bij anderen en ervaringen delen.

Laatst nagekeken op: .