Het gendervariant gedrag van een kind kan in die mate aanwezig zijn, dat ouders of opvoedingsverantwoordelijken vinden dat ze erop moeten reageren of er een standpunt moeten rond innemen. Ga ik dit gedrag van mijn kind tolereren? Indien ja, tot op welke hoogte? Moet het binnenskamers blijven, of gaan we ermee naar buiten treden? Moet ik samen met mijn kind hulp zoeken hiervoor? Zal mijn kind wel gelukkiger worden wanneer ik dit toelaat of zal het gepest worden? Is het een uiting van genderidentiteit of spelen er andere zaken mee zoals seksuele oriëntatie, autisme diagnose,...? Kan ik het gewoon negeren of verbieden in de veronderstelling dat het daarmee wel opgelost geraakt? Dit zijn allemaal vragen waar je als ouder mee kan worstelen.

Is verbieden/negeren een goede oplossing?

Een verbod door jou als ouder op bijvoorbeeld omkleden of spelen met bepaald speelgoed kan het gedrag misschien wel openlijk doen verdwijnen, maar het verlangen blijft meestal. Dit verlangen kan heimelijk sterk blijven bestaan, hoewel ontkend door je kind zelf. Je kind probeert zich dan zo veel mogelijk te schikken naar jouw verlangens en verwachtingen. Vaak onderschatten volwassenen de loyaliteit die kinderen hebben ten aanzien van hun ouders. Dat verlangen komt meestal in de puberteit opnieuw sterk naar boven, wanneer men geconfronteerd wordt met een lichaam dat begint te evolueren in een richting die men mogelijks niet wil. Het verbieden of negeren doe je dus beter niet. Veiligheid creëren om over het onderwerp te praten, kan daarentegen wel helpend zijn.

Een belangrijke boodschap aan kinderen (en ouders) is dat een jongetje geïnteresseerd mag zijn in zogenaamde meisjesdingen, zonder dat dit van hem meteen een meisje maakt. Hetzelfde geldt voor meisjes. Voor kinderen is het erg belangrijk dat ze ten alle tijden deze vrijheid blijven voelen, en dat ze nog niet meteen moeten beslissen. Er is immers nog veel tijd om rustig uit te zoeken welke kant ze op willen gaan. Zetten ze een stap en willen ze hier op terugkomen? Ook dat moet perfect mogelijk en bespreekbaar zijn.

Hoe leer ik omgaan met reacties van anderen?

Als ouder kan je het emotioneel moeilijk hebben om met de genderbeleving en het gedrag van je kind om te gaan. Misschien ben je bang voor afwijzende reacties uit de omgeving? Bang dat je kind gepest zal worden of later een moeilijkere toekomst tegemoet gaat? Misschien vrees je ook wel dat je kind in een sociaal isolement zal terechtkomen en dat de schoolresultaten hieronder zullen lijden? Gepest worden blijkt  één van de grootste problemen te zijn waarmee kinderen zich geconfronteerd weten. Ook hier is er weer een duidelijk verschil tussen jongetjes en meisjes. Meisjes worden duidelijk minder gepest dan jongetjes door hun gendervariant gedrag. Hiervoor aandacht hebben als ouder is erg belangrijk. Probeer zeker ook een bondgenoot te vinden in de school.

De omgeving kan afwijzend reageren en jou met de vinger wijzen alsof jij de genderbeleving bij je kind stimuleert door jouw kind toe te laten te zijn wie het is. Ook het feit dat je je eigen kind ziet lijden, doet pijn. Tevens komen er heel wat vragen naar boven zoals: zal mijn kind ooit wel gelukkig en gezond zijn? Zal het ooit wel een partner vinden? En wat met een eventuele toekomstige kinderwens? Ook al heb je als ouder veel angst voor de toekomst, het is belangrijk om je kind te steunen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die gesteund worden in hun genderidentiteit en in staat zijn overeenkomstig hiermee te leven, geen verhoogde angststoornissen vertonen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten.

Wie kan mij hierbij helpen?

Als ouder wil je het beste voor je kind, en vooral: dat je kind gelukkig is. Hulp zoeken voor je kind, is zorgen voor je kind. Een hulpverlener zal je kind niet pushen, maar bijstaan en begeleiden, en samen met je kind uitzoeken welke weg de beste is. Belangrijk is dat je kind ten allen tijden vrij is om te voelen en te kiezen, ook al draait het anders uit dan de omgeving verwacht. Als je een hulpverlener zoekt voor je kind, kan je terecht bij het kinderen en jongeren genderteam of op onze zorgkaart. Je leest er hier meer over. Zoek je hulp en ondersteuning voor jezelf? Lees dan hier waar je terecht kan. 

Kinderen en jongeren (10-30 jaar) kunnen terecht bij T-JongExterne link . Dit is een jeugdbeweging voor trans en genderzoekende kinderen. De leiding organiseert hele leuke, normale activiteiten zoals een paintball of spaghetti avond, maar maakt ook tijd vrij om dieper in te gaan op (trans)genderspecifieke onderwerpen. Jongeren vinden er veel steun en (h)erkenning bij elkaar.

Laatst nagekeken op: .