Je kan als ouder met heel wat vragen zitten als je kind gendervariant gedrag vertoont of als je kind aangeeft dat het eigenlijk een jongen/meisje/non-binair is. Als ouder ben je in de eerste plaats op zoek naar informatie en hulp voor je kind. Vergeet echter jezelf niet. Ook jij kan nood hebben aan/deugd hebben van een gesprek. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende steunopties specifiek voor jou als ouder.

Bijeenkomsten in groep 

Ouders die graag met andere ouders willen praten of hen ontmoeten, kunnen contact opnemen met de ouderwerking. De ouderwerking is gericht naar ouders van gendervariante kinderen (jong en volwassen). De ouderwerking organiseert bijeenkomsten voor ouders in Antwerpen, Gent, Leuven & Hasselt. Tot slot heeft de ouderwerking  een besloten Facebookgroep waarop men ervaringen kan uitwisselen. Wil je graag aansluiten, neem dan contact met hen op.

Eén op één contact

Samen met het CAW, Trefpunt Zelfhulp vzwExterne link werkte het TIP een buddy-project uit. Intussen werden een aantal ouders opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Deze ouders staan klaar om andere ouders emotioneel te ondersteunen via telefoon, mail, chat of een live contact. In onderling overleg kunnen afspraken gemaakt worden over de frequentie, communicatiekanaal en de duur van het contact. Ben je geïnteresseerd in een één-op-één contact met een ervaringsdeskundige ouder? Neem dan contact op met ons. 

Gesprek bij het Transgender Infopunt

Ouders zijn welkom op het TIP voor een vrijblijvend, gratis, open gesprek in een veilige context (live of online). Het TIP is er niet enkel voor trans personen maar ook voor de omgeving. Het is belangrijk dat ouders een plek vinden waar zij terecht kunnen vanuit hun perspectief als ouder.  Je bent welkom alleen of met je (ex-)partner, maar ook samen met je kind. Jij bepaalt waar je je het meest comfortabel bij voelt.
Interesse? Bel 0800 96 316 (ma-vrij 9u - 16u) of mail naar contact@transgenderinfo.beExterne link .

Op onze subwebsite www.gendervonk.beExterne link vind je ook heel wat info en adviezen terug om je kind beter te kunnen begrijpen en ondersteunen. Je vindt er ook tips rond zelfzorg terug. 

Psychische ondersteuning

Misschien worstel je heel sterk met een aantal zaken en voel je dat je meer nodig hebt dan contact met andere ouders of één oriënterend gesprek op het TIP. Dan kun via onze zorgkaartExterne link  op zoek naar een psychische hulpverlener in je buurt die vertrouwd is met het transthema. Je kan filteren op type zorg 'psychische begeleiding' 'volwassenen' 'provincie' en eventueel 'taal' en 'teleconsult'.

Je kan ook steeds bij het CAWExterne link  in je buurt terecht voor kortdurige professionele ondersteuning en basisinformatie m.b.t. transgenderthema, maar ook voor andere vragen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden of financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving. Deze hulp is gratis voor personen in een kwetsbare situatie.

Laatst nagekeken op: .