Hieronder vind je enkele algemene tips die werden afgetoetst bij de ervaringsdeskundigen uit ons partnerproject. 

1. Praat erover

Open communicatie is kenmerkend voor elke kwaliteitsvolle relatie en dus ook voor een relatie met een trans persoon. Bespreek openlijk hoe jij je voelt bij de situatie. Durf ook vragen te stellen. Als je respectvol communiceert is alles bespreekbaar. Communiceren betekent ook oprecht luisteren naar elkaar en spreekruimte laten aan de ander. Aarzel niet om hulp te zoeken als je merkt dat jullie thuis moeilijk tot gesprek komen over dit thema. Raadpleeg onze zorgkaart voor gespecialiseerde hulp.

2. Sta verwarring toe

Je bent misschien in de war omdat je al die jaren niets gemerkt hebt van jouw partners identiteit. Of je bent in de war omdat je – na de tweede date – gevoelens krijgt voor die persoon, maar nog niet wist dat die trans was. Je vraag je af wat dit zegt over je eigen seksuele oriëntatie… Laat alle gevoelens toe. Na een tijdje zal de verwarring minder worden.

3. Geef jezelf tijd om aan de situatie te wennen

Wees niet te streng voor jezelf. Het is oké als je aan het nieuw gegeven moet wennen. Het is menselijk, dus laat het toe. Het kan zijn dat je in het begin zeer weigerachtig staat tegenover elke potentiele medische stap van een transitie. Wees je ervan bewust dat dit kan evolueren doorheen de tijd. Ook als dit niet evolueert, is dit oké.

4. Zoek een plek waar jij als partner of ex-partner terecht kan

Zoek een veilige plek waar jij als partner terecht kan. Je kan bij het TIP terecht voor een gesprek. Er zijn praatavonden specifiek voor partners en je kan gematcht worden aan een ervaringsdeskundige voor één op één lotgenotencontact. Misschien wil jij dit liever delen met je beste vriendin in alle vertrouwen. Zolang je maar een plek hebt waar jij kunt spreken vanuit jouw perspectief als partner of ex-partner.

5. Relativeer

Elk koppel gaat doorheen levenstransities (ouder worden, verhuizen, je ouders verliezen etc…). In elke relatie kom je vroeg of laat voor een uitdaging te staan. Misschien kan je dit gegeven vanuit een ander perspectief bekijken en het als een verrijking zien in je leven. Misschien blijft het moeilijk en wil je de relatie of het dateproces stop zetten, ook dit is oké.

6. Zoek informatie

Soms is het niet evident om je partner te begrijpen. Informatie opzoeken kan helpen. Zoek de juiste informatie. Zo is de transgenderzorg in elk land anders georganiseerd. Ook op juridisch vlak zijn er duidelijke verschillen. Consulteer onze website of ga in gesprek met een hulpverlener die vertrouwd is met het thema.

7. Kom los uit het zwart-wit denken

Gaat je relatie door een moeilijke periode omwille van de transitie, en zie je bijvoorbeeld op seksueel en/of relationeel vlak geen toekomst meer? Verruim je geest! Er zijn ook veel alternatieven die we niet zien op het eerste zicht. Misschien willen jullie nog blijven samen wonen voor de kinderen, maar hebben jullie geen romantische relatie meer. Ook op seksueel vlak zijn er diverse mogelijkheden: andere invulling van intimiteit, een eventuele open relatie, experimenteren met hulpstukken en seksspeeltjes, etc. Kom los van alle maatschappelijke verwachtingen en wees creatief in het zoeken naar alternatieven. Ga op zoek naar wat bij jullie als koppel of ex-koppel past.

8. Laat je niet labelen

De transitie van je partner zorgt er soms voor dat de maatschappij jullie als koppel anders gaat bekijken. Opeens krijg je een label opgeplakt dat misschien helemaal niet goed voelt. Volgens dit label ben je als partner plots lesbisch, homo, of net hetero, terwijl dat helemaal niet overeenkomt met hoe jij jezelf ziet.
Voor sommigen kan het (deels) loslaten van het label dat je je had eigengemaakt, lastiger zijn dan verwacht. Laat je vooral niet leiden door wat anderen verwachten, maar neem de tijd om voor jezelf te beslissen waarbij jij je comfortabel voelt. Ga hierover ook in gesprek met je partner, jullie relatie is uniek en dat geldt ook voor wat jullie al dan niet (willen) uitleggen aan de buitenwereld.

9. Laat het transthema jullie leven niet overnemen

Besef dat het transgender zijn slechts één aspect is van de identiteit van jouw partner en jullie partnerrelatie. Wie waren en zijn jullie als koppel los van dit gegeven? Welke dingen doen jullie graag samen? Waar praten jullie graag over? Neem de tijd om leuke dingen te doen als koppel. Het thema kan soms zodanig veel aan bod komen dat het als lastig ervaren wordt. Plan momenten in waarin jullie onbezorgd iets leuks doen. 

10. Voel waar voor jou de grens ligt 

Je wil er alles aan doen om de relatie toch te doen slagen, maar je voelt dat je jezelf aan het verliezen bent. Je voelt je schuldig omdat het je niet lukt om mee te gaan in het transverhaal. "Waarom lukt het andere partners, maar mij niet?” Elk individu heeft eigen grenzen. Een trans persoon hoeft geen compromissen te sluiten over de eigen identiteit en grenzen (en dat geldt evenzeer zo voor jou). Luister naar je grens en praat erover. Soms is uit elkaar gaan of het dateproces stopzetten voor jullie de juiste beslissing. Jammer, maar nadien voelen jullie zich misschien allebei terug beter. Ook als je uit elkaar gaat, kan je eventueel vrienden blijven en/of je (ex-)partner blijven steunen.

 

Laatst nagekeken op: .