Wat zegt de wet op de privacy over coming-out?

De wet op de privacy is zeer duidelijk: je kiest zelf of, wanneer, hoe, waar en aan wie je iets vertelt over je gendervariante gevoelens, genderidentiteit of/en transitiewens. Laat je dus niet onder druk zetten door iemand anders.

Men mag je nooit dwingen tot een coming-out of je outen zonder jouw medeweten en goedkeuring. Anderen moeten verder ook discreet omgaan met jouw persoonsinformatie. Neem je een hulpverlener of huisarts in vertrouwen? Weet dan dat zij bijna altijd gebonden zijn aan beroepsgeheim. 

Onaanvaardbaar gedrag: klacht indienen

Indien je het gevoel hebt dat je privacy wordt geschonden, raden we aan om in eerste instantie dialoog op te zoeken. Helpt dat niet, dan adviseren we je om klacht in te dienen. Onrechtmatigheden zoals transfoob geweld en discriminatie omwille van genderbevestigende behandelingen, genderidentiteit en/of genderexpressie zijn eveneens onaanvaardbaar.

Ongepaste nieuwsgierigheid: grenzen stellen

Misschien heb je soms het gevoel dat je je identiteit moet verantwoorden. Dat is vaak het geval bij ongepaste nieuwsgierigheid waarbij mensen - vaak goedbedoeld - vragen stellen over je transitie(wens), lichaam en genderidentiteit. 

Vragen zoals: “Heb je al DE operatie laten uitvoeren?”, “Wat was je vroegere voornaam?” of “Heb je dan nog een penis?” kunnen spontaan en goed bedoeld zijn, maar erg indringend overkomen. Telkens opnieuw heb je het recht om je eigen privacy te bewaken. Je hoeft niet per se in te gaan op dergelijke indiscrete vragen.

Tips

  • Bewaak je eigen privacy en geef je voorkeuren en grenzen aan.
  • Blok ongepaste insinuaties kordaat af.
  • Verwijs naar de privacywetgeving, die zowel rechten als plichten inhoudt.
  • Dien klacht in wanneer je integriteit wordt geschonden.
  • Bedank en bevestig privacy beschermend gedrag.

Laatst nagekeken op: .