Procedure

Voor sommige personen kan het bij een aanpassing van de voornaam belangrijk zijn om ook de familienaam te wijzigen. In Slavische en sommige andere talen worden namen immers vervoegd als een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord. Daardoor kan men aan de familienaam ook het geboortegeslacht van de persoon zien. 

Indien je zo’n  gegenderde familienaam  hebt en deze wenst aan te passen, dan verloopt dit anders dan de voornaamswijziging:  

  • Het Koninklijk Besluit (KB) waarin de naamswijziging wordt toegestaan, zal in het Belgisch staatsblad worden gepubliceerd; 

  • Je ontvangt een afschrift van dit definitieve KB en kunt dit binnenbrengen bij de burgerlijke stand van je woonplaats, om de geboorteakte en identiteitskaart aan te passen. 

Let op: deze procedure geldt enkel voor personen van wie men het gender kan afleiden uit de familienaam. Trans personen die een niet-gegenderde familienaam wensen te veranderen, dienen de gewone procedureExterne link voor het veranderen van de familienaam te volgen. Je familienaam wijzigen is een gunst en kan enkel onder bepaalde voorwaarden. Lees er meer over op de  website van de FOD JustitieExterne link

Laatst nagekeken op: .