Van zodra de wijziging aan je geboorteakte werd gekoppeld, kan je een uittreksel bekomen van je geboorteakte met de huidige (nieuwe) gegevens. Een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand is een verkorte weergave van de inhoud van die akte en bevat enkel de essentiële elementen ervan. Op dit uittreksel is er dus geen spoor van de wijziging van voornaam en/of geslachtsmelding zichtbaar. Meestal volstaat een uittreksel van de geboorteakte (bv. bij sollicitatie). 

In sommige instanties heb je een letterlijk afschrift nodig (bv. bij adoptie). Een letterlijk afschrift, ook wel volledig afschrift of expeditie of integraal afschrift genoemd, geeft de inhoud van de akte in zijn geheel weer. In dat geval is de wijziging dus wel zichtbaar, aangezien het afschrift een historisch overzicht van alle wijzigingen omvat. Enkel de betrokken persoon, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben recht op een afschrift van de geboorteakte dat informatie bevat over (een aanpassing van) de geslachtsregistratie. 

Laatst nagekeken op: .