Wijziging gegevens in de centrale bank van het rijksregister

Door een wijziging van geslachtsregistratie veranderen ook de gegevens in de centrale bank van het Rijksregister. Bijgevolg heeft deze aanpassing ook consequenties voor het wel of niet ontvangen van een automatische uitnodiging voor bevolkingsonderzoek. Uitnodigingen voor bevolkingsonderzoek of screening voor baarmoederhalskanker en borstkanker worden enkel verstuurd naar personen met een vrouwelijk geregistreerd geslacht in het Rijksregister.  

Of je een uitnodiging ontvangt hangt dus af van de wijze waarop je geregistreerd staat bij het rijksregister en je leeftijd. Iemand die bijvoorbeeld geregistreerd staat als man, wordt niet uitgenodigd voor de screening op baarmoederhalskanker, terwijl iemand die geregistreerd staat als vrouw maar geen baarmoeder heeft wel zal worden uitgenodigd. Voor prostaatkanker bestaat momenteel geen systematisch bevolkingsonderzoek. Het is echter van (levens)belang om hier aandachtig voor te zijn. Bespreek bevolkingsonderzoek ook steeds met je (huis)arts.  

Screening baarmoederhalskanker

Situatie 1: personen met vrouwelijk toegewezen geboortegeslacht, geregistreerd als man, baarmoeder niet verwijderd

Enkel wanneer je nog een baarmoederhals hebt en in de leeftijdscategorie (25 tot 64 jaar) valt, blijft een preventief uitstrijkje zeer sterk aangewezen. Zo’n uitstrijkje wordt 3-jaarlijks uitbetaald en is in principe gratis elke drie jaar, ongeacht het geregistreerd geslacht van de persoon. Bespreek dit zeker met jouw arts. Meer informatie lees je hierExterne link

Situatie 2: personen met mannelijk toegewezen geboortegeslacht, geregistreerd als vrouw, geen baarmoeder

De kans dat je een uitnodiging ontvangt voor deelname aan bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is zeer reëel. Indien je geen baarmoeder hebt, is het ook niet zinvol om deel te nemen. Een automatische uitnodiging kan wel kwetsend ervaren worden door personen die geen baarmoeder hebben. Daarom kan je je via deze paginaExterne link afmelden zodanig dat je in de toekomst geen uitnodiging meer ontvangt.   

Screening borstkanker

Situatie 1: vrouwelijk toegewezen geboortegeslacht, geregistreerd als man, borstverwijdering ondergaan 

Ook als je een borstverwijdering ondergaan hebt, wordt geadviseerd om regelmatig de borststreek te laten onderzoeken. Borstkanker is een gezondheidsrisico, zowel voor cisgender als transgender mannen. Het is aangeraden om dit steeds met jouw arts te bespreken.  

Na een borstverwijdering (mastectomie) is het risico ook afhankelijk van de hoeveelheid borstweefsel er is achtergebleven. Omdat je als man geregistreerd staat, zal je echter niet automatisch uitgenodigd worden voor het bevolkingsonderzoek. Ook zal je niet kunnen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek via een voorschrift. Buiten het bevolkingsonderzoek kan je wel een mammografie laten doen, daarvoor kun je een voorschrift aanvragen bij je arts. Meer informatie lees je hierExterne link

Situatie 2: mannelijk toegewezen geboortegeslacht, geregistreerd als vrouw, geen borstvergroting laten uitvoeren

Of borstkankerscreening iets voor jou is, verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van de hoeveelheid borstweefsel. Het is echter sterk aangeraden om dit met je arts te bespreken. Je zal wel automatisch uitgenodigd worden voor het bevolkingsonderzoek. Echter ontvangen sommige vrouwen geen uitnodiging omdat ze in de laatste twee jaar buiten het bevolkingsonderzoek gescreend werden. Ontvang je geen uitnodiging? Neem dan zeker contactExterne link op met bevolkingsonderzoek. 

 

Laatst nagekeken op: .