Indien je een strafblad hebt, is een aanvraag tot officiële wijziging van de voornaam en/of geslachtsregistratie geen belet, al zal de procureur des konings de motivatie grondig onder de loep nemen om eventueel misbruik te voorkomen.  

Na een wijziging van voornaam en/of geslachtsregistratie blijven bestaande veroordelingen of strafvorderingen verbonden aan jouw persoon. Dit betekent dat bij nieuwe veroordelingen ook de oude in rekening kunnen worden gebracht in het bepalen van de strafmaat. 

Laatst nagekeken op: .