Indien je rijksregisternummer (RRN) recent werd gewijzigd, kan je mogelijks problemen ervaren om je oude en je nieuwe RR aan elkaar te linken. Wat in deze situaties kan helpen, is een speciaal uittreksel uit het bevolkingsregister dat kan worden opgemaakt en afgeleverd door de ambtenaren van de burgerlijke stand waarop het oude en nieuwe rijksregisternummer vermeld worden.

Met dit uittreksel zou elke persoon wiens geslachtsregistratie (en RRN) werd gewijzigd een bewijsdocument van de (nieuwe) identiteit kunnen voorleggen wanneer officiële instanties daar naar vragen. Jouw bank of enige andere dienst die een dergelijk bewijs vraagt zou dus niet mogen twijfelen om je dezelfde rechten toe te kennen als diegene die je had onder je oude RRN. 

Laatst nagekeken op: .