Belgische identiteitskaart 

Eens de wijziging van je voornaam of je geslachtsregistratie door de burgerlijke stand werd gekoppeld aan de geboorteakte, kan je met behulp van de verkregen attesten een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Soms moet je zelf niets ondernemen en verzorgt je gemeente de inschrijving/aanpassing in de bevolkingsregisters.  

Vervolgens stuurt de gemeente je een brief op met het nieuw rijksregisternummer (in geval van een wijziging van de geslachtsregistratie) en de vraag om je nieuwe identiteitskaart te komen aanvragen. Een nieuw rijksregisternummer bekomen (wat enkel van toepassing is bij een wijziging van de geslachtsregistratie) kan tevens enkele weken duren. Vraag zeker even na bij het gemeentebestuur van je woonplaats wanneer je jouw aanvraag tot  wijziging van de voornaam en/of geslachtsregistratie indient, welke stappen jij zelf dient te ondernemen, en met welke termijn je rekening moet houden. 

De nieuwe elektronische identiteitskaart dien je aan te vragen bij de burgerlijke stand van je gemeente. Voorzie zeker een nieuwe of passende pasfoto. Je behoudt je oude ID-kaart tot je jouw nieuwe ontvangt. De aflevertermijn voor een nieuwe identiteitskaart bedraagt ongeveer 2 weken. Meer informatie over het bekomen van een nieuwe ID-kaart is hierExterne link  te vinden. 

Deze nieuwe identiteitskaart zal de nieuwe voornaam en/of de actuele geslachtsregistratie vermelden. Indien je een gewijzigde geslachtsregistratie hebt, zal je tevens een nieuw rijksregisternummer op je identiteitskaart hebben staan. Let wel: indien je enkel je voornaam liet wijzigen, dan zal je identiteitskaart nog steeds het oorspronkelijk toegekende geboortegeslacht (M/V) vermelden, en dus ook het oorspronkelijk rijksregisternummer. 

Reispaspoort 

Een reispaspoortExterne link blijft 7 jaar geldig (5 jaar voor minderjarigen), maar na een wijziging van je geslachtsregistratie vraag je beter een nieuw exemplaar aan indien je van plan bent te reizen naar landen waarvoor de Belgische identiteitskaart niet volstaat. Ook hiervoor kan je bij je gemeentebestuur terecht.

Voor de aanvraag heb je de volgende documenten nodig: 

  • Twee recente pasfoto’s; 
  • Je nieuwe identiteitskaart; 
  • En eventueel je oud reispaspoort.  

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen. Vraag je reispaspoort zeker op tijd aan, want de afgiftetermijn is minstens vijf werkdagen. Reken op een kostprijs van €86 indien je de gewone procedure volgt. Er kan ook een spoedprocedure gevolgd worden waarbij je tegen betaling sneller je reispaspoort ontvangt. 

Laatst nagekeken op: .