Gegevens in contracten wijzigen

Heb je een bestaand contract onder bepaalde voorwaarden verworven, dan mag de andere partij jou geen nieuw contract met andere voorwaarden aanbieden enkel omdat je voornaam en/of geslachtsregistratie werd gewijzigd. Zij dienen je persoonsgegevens aan te passen in overeenstemming met de gegevens op de identiteitskaart, zonder dat hiervoor een nieuw contract nodig is. Dit geldt dus zowel voor arbeidscontracten, contracten met providers (telefoon, internet), huurcontracten, en dergelijke. 

Arbeidscontracten

Voor arbeidscontracten is het belangrijk om te weten dat je gegevens bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) automatisch worden aangepast. Je werkgever zal dus automatisch op de hoogte worden gesteld worden van de aanpassing in geslachtsregistratie.

Dezelfde logica gaat op voor (diagnose)verslagen. Kreeg je in het verleden na testing een diagnose (bv. dyslexie of ASS), en wil je na het wijzigen van je voornaam en/of geslachtsregistratie opnieuw therapie volgen, dan kan je je diagnoseverslag laten aanpassen zodat deze jouw nieuwe persoonsgegevens bevat. De (zorg-)instelling die de diagnostische testing deed, kan niet eisen dat je de vaak tijdrovende en kostelijke testingsfase opnieuw doorloopt. 

Laatst nagekeken op: .